Geplaatst op 5 november 2020

Amateurvoetbal in lockdown – KNVB komt met plan B

Plan B KNVB – een samenvatting

Op 13 oktober jl. heeft het kabinet voor het eerst besloten dat er striktere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Nederland zit sinds 14 oktober in een gedeeltelijke lockdown. Op 3 november jl., tijdens een persconferentie van het kabinet, zijn deze afspraken aangescherpt. Deze aanscherping geldt voor 2 weken. Vanaf 19 november 2020 schakelen we weer terug naar een gedeeltelijke lockdown.

De volgende maatregelen zijn met ingang van 4 november 2020 van kracht in het kader van sportbeoefening:

  • Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
  • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van 2 personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
  • Alle kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Op 28 september werd al besloten dat publiek niet welkom is bij amateur- wedstrijden en dat kantines gesloten moesten worden. Dat blijft het geval.

Scenario’s voor het uitspelen van de competities seizoen 2020/’21

De mogelijkheden voor het uitspelen van de competities zijn volledig afhankelijk van het moment dat het aantal besmettingen dit toelaat. Naar aanleiding van de persconferentie van 3 november acht de KNVB een opstart in het kalenderjaar 2020 uitgesloten. De periode die resteert is te kort om volwaardig op te kunnen trainen en door de feestdagen is het aantal speeldagen beperkt.

De competities worden dus, op zijn vroegst, na de winterstop hervat.

In het meest positieve scenario gaat de KNVB uit van:

– herstart competities in het weekend van 16/17 januari 2021

– competities worden volledig uitgespeeld

– uitgangspunt is dat er vanaf half december weer volledig getraind kan/mag worden

Het uiteindelijke besluit om de competitie in januari wel/niet te hervatten, wordt genomen uiterlijk in de week voor de kerstvakantie. Op dat moment moet er voldoende duidelijkheid zijn over de mogelijkheid om volledig te trainen en oefenwedstrijden te spelen. Het besluit vindt plaats in overleg met de belangrijkste stakeholders.

Wanneer de competitie niet in januari hervat kan worden, zal worden gekeken naar alternatieve scenario’s. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat competities op een andere wijze worden uitgespeeld. Welk scenario er ook werkelijkheid wordt, er worden in ieder geval de volgende uitgangspunten gehanteerd:

– in categorie A een promotie/degradatie aan het eind van het seizoen laten plaatsvinden.

– Het is noodzakelijk om door te voetballen in de gehele maand juni. Hiervoor is het van belang dat we de medewerking van de overheid krijgen om de voetbalvelden langer open te houden om zodoende nog zoveel mogelijk te laten voetballen.

– Aanpassing aantal wissels van 3 naar 5 in het standaardvoetbal mannen en categorie A vrouwen in het veldvoetbal.

Overige consequenties van een herstart in januari 2021:

Speeldagenkalenders. Voor een mogelijke herstart in januari zijn per categorie richtlijnen beschreven. Deze richtlijnen worden de komende weken uitgewerkt tot speeldagenkalenders die medio november gepubliceerd worden.

Promotie-/degradatieregeling. Door het wegvallen van de nacompetitie is het noodzakelijk om de promotie-/ degradatieregeling aan te passen. In een aantal competities heeft dat als consequentie dat de kans op rechtstreekse degradatie groter wordt. De aangepaste promotie/degradatieregelingen worden later gepubliceerd.

Bekercompetitie. Voor alle categorieën geldt dat de bekercompetitie komt te vervallen omdat we alle speeldagen nodig hebben om de reguliere competitie uit te kunnen spelen.

Overschrijvingstermijn. De overschrijvingstermijn gaat van 15 juni naar 30 juni. Daarmee verschuift de overschrijvingstermijn mee met het einde van competities.

Wat als een herstart van de competities in januari 2021 niet mogelijk is?

Wanneer er niet gestart kan worden in januari, wil de KNVB flexibel in kunnen spelen op de dan geldende situatie. Daarbij wordt rekening gehouden met:

– Het moment dat competitievoetbal weer toegestaan is;

– Het moment dat volledig trainen weer toegestaan is, met voldoende ruimte om op te kunnen trainen;

– Het aantal weekenden dat nog beschikbaar is om te spelen tot eind juni;

– Voldoende ruimte voor inhaalmomenten om afgelaste wedstrijden nog in te halen.

Per categorie zijn er verschillende knoppen waaraan gedraaid kan worden om de competitie te hervatten, waarbij die knoppen ook gecombineerd kunnen worden toegepast. Hoe dan ook is flexibiliteit van groot belang en zal er waar nodig maatwerk geleverd moeten worden.

KIJK HIER voor de routekaart KNVB

KIJK HIER voor de gehele plan B van de KNVB