Geplaatst op 28 januari 2014

Bestuurlijke vernieuwing VVON

In de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 23 november 2013 is besloten de organisatiestructuur van de VVON per 1 januari 2014 aan te passen. In de afgelopen 2 jaar is hierover intern veelvuldig en intensief gesproken en gediscussieerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een wijzigingsvoorstel dat door de Algemene Vergadering unaniem is aangenomen.

De aanpassing zal voor leden geen consequenties hebben. De veranderingen hebben vooral betrekking op de organisatiestructuur en de interne werkorganisatie. Leden kunnen, zoals ook voorheen het geval was, terecht bij hun eigen districtcoördinatoren en districtsvertegenwoordigers. Via MIJN VVON (eerst inloggen als lid) kunt u zien wie uw contactpersonen zijn.

Op landelijk niveau heeft ook een aanpassing plaatsgevonden. Jan de Gier is toegetreden tot het nieuwe 3-koppige VVON bestuur in de functie van secretaris. Wim Adolfsen is de penningmeester en Arnold Westen de voorzitter. De contactgegevens kunt u vinden door HIER te klikken.

In de komende “De TrainerCoach” van februari kunt u meer lezen over deze bestuurlijke vernieuwing.