Geplaatst op 20 december 2017

Contributie 2018

Net zoals dat in de afgelopen jaren (vanaf 2015) het geval is geweest, zal de contributie voor het jaar 2018 wederom worden geïnd door ClubCollect.

Op of omstreeks 8 januari 2018 krijgt u van ClubCollect een e-mailbericht of Sms. De e-mail of Sms die u ontvangt bevat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt.. LET OP: In principe hoeft u geen enkele actie te ondernemen.

U krijgt echter wel de mogelijkheid om via de knop “Bekijk betaalmogelijkheden en betaal” de contributie te voldoen via IDEAL. Indien u vóór de uiterste betaaldatum, die staat vermeld op de factuur, betaalt via IDEAL zal er uiteraard geen automatische incasso gaan plaatsvinden.

Indien u niet kiest voor betalen via IDEAL, en uw IBAN-nummer is juist vermeld op uw profielpagina (MIJN VVON), dan zal de contributie automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

BETALING VIA AUTOMATISCHE INCASSO. Wanneer u niet kiest om via IDEAL te betalen, dan zal de opdracht tot automatische incasso omstreeks 25 januari 2018 aan uw bank worden aangeboden. Hiervan krijgt u ook bericht via e-mail/Sms. Vervolgens kan het nog gemiddeld 5 tot 7 dagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk van uw rekening wordt afgeschreven. Voor u is het van belang dat u vanaf 25 januari 2018 beschikt over voldoende saldo op uw rekening, omdat anders de betaling zal worden gestorneerd. Stornering kost u dan € 3,50 extra.

Waarmee kunt u als lid ons en uzelf van dienst zijn?

Gelet op de wijze waarop de contributie zal worden geïnd, is het van belang dat de gegevens op uw persoonlijke profielpagina (via www.vvon.nl onder MIJN VVON) actueel en juist zijn. U zou ons, en uiteraard ook uzelf, een groot plezier doen door uw gegevens te controleren en waar nodig te actualiseren. Doe dit bij voorkeur zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór het einde van het jaar. Met name uw e-mailadres, 06-nummer en uw IBAN-rekeningnummer zijn hierbij van belang.

Wanneer u niet weet hoe in te loggen, stuur dan even een e-mail naar info@vvon.nl

Betaal op tijd en voorkom dat uw contributienota wordt verhoogd.
LET OP: Wanneer u geen e-mail met de nota van ClubCollect heeft ontvangen, kijk dan ook even in uw spambox/ongewenste e-mail.

Voor meer informatie over de contributie inning KLIK HIER