Geplaatst op 7 januari 2023

Contributie 2023

ClubCollect gaat in januari 2023 uw contributie innen

Net zoals de afgelopen jaren, zal de contributie voor het jaar 2023 worden geïnd door ClubCollect. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is géén incassobureau.
Bij vragen over de contributie-inning altijd contact zoeken met de VVON en dus niet met ClubCollect.

Op welke wijze zal de contributie door ClubCollect worden geïnd?

Omstreeks 13 januari 2023 krijgt u van ClubCollect een e-mailbericht of SMS.
De e-mail of SMS die u ontvangt bevat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt. LET OP: In principe hoeft u zelf geen actie te ondernemen.

U heeft wel de mogelijkheid om via de knop “Bekijk betaalmogelijkheden en betaal” de contributie te voldoen via IDEAL.
Indien u betaalt via IDEAL zal er uiteraard geen automatische incasso gaan plaatsvinden.

ONS ADVIES IS: BETAAL DIRECT, MAAR UITERLIJK 27 JANUARI, VIA IDEAL.
Hiermee vermijdt u eventuele problemen met de automatische incasso vanwege bijvoorbeeld onvoldoende saldo of een onjuist IBAN-nummer.

Wanneer u niet betaalt via IDEAL zal de contributie automatisch worden afgeschreven.
Uiteraard dient uw IBAN-nummer dan wel correct te zijn vermeld in uw VVON-profiel.

Is dit niet het geval, wijzig uw IBAN-nummer dan in Mijn VVON en betaal via IDEAL.

BETALING VIA AUTOMATISCHE INCASSO.
Wanneer u niet kiest om via IDEAL te betalen, dan zal de opdracht tot automatische incasso omstreeks 27 januari 2023 aan uw bank worden aangeboden.
Hiervan krijgt u ook bericht via e-mail/Sms.

Vervolgens kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk van uw rekening wordt afgeschreven.
Voor u is het van belang dat u vanaf 27 januari 2023 beschikt over voldoende saldo op uw rekening, omdat anders de betaling wordt gestorneerd.

Stornering door uzelf of de bank kost u 3,50 extra.
Betaal op tijd en voorkom dat uw contributienota wordt verhoogd.

Vragen? Heeft u vragen en/of opmerkingen over de inning van de contributie, dan kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@vvon.nl