Geplaatst op 28 november 2013

Geslaagde Studiebijeenkomst met hoofdtrainer FC Dordrecht

Woensdagavond 20 november jl. organiseerde district West 2 zijn 2e studiebijeenkomst van het jaar. Dit keer was men te gast bij de v.v. Nieuwerkerk. De accommodatie van v.v. Nieuwerkerk, met een kunstgrasveld als hoofdveld en een prima overdekte tribune, leende zich uitstekend voor deze studiebijeenkomst. Vooral de overdekte tribune bood beschutting tegen de winterse omstandigheden. Het regende onophoudelijk en het was vooral koud en guur weer. Als gastdocent trad op Harry van den Ham (trainer/coach FC Dordrecht) en hij werd geassisteerd door Gérard de Nooijer (assistent Trainer/coach FC Dordrecht). Het onderwerp van deze avond was “het verbeteren van het positiespel in het partijspel”.

201 trainer/coaches hadden zich ingeschreven en opvallend was dat ruim 40 deelnemers uit district Zuid 1 kwamen. Kennelijk had een aantal trainers nog studiepunten nodig want er waren ook trainer/coaches aanwezig uit Venlo, Leeuwarden, Doetinchem, etc. Of waren dit de “pure liefhebbers?”
Nadat de deelnemers zich hadden ingeschreven, een kopje koffie hadden genuttigd, opende Toon Brakus (voorzitter district West 2) de avond door iedereen hartelijk welkom te heten. Hij bracht een aantal onderwerpen voor het voetlicht, waaronder het Digitale Wedstrijd Formulier, de samenwerking tussen de KNVB en de VVON m.b.t. het onbevoegd trainen, de consequenties van het hebben van te weinig studiepunten, etc. Daarna gaf Harry van den Ham een korte toelichting op zijn te houden demonstratietraining. De v.v. Nieuwerkerk, onder leiding van trainer/coach Oscar Biesheuvel, had zijn A-selectie voor deze avond beschikbaar gesteld.
Om ± 19.45 uur startte de demonstratietraining o.l.v. Gérard de Nooijer die de warming-up verzorgde met de bekende loop- en coördinatie oefeningen. Het slot bestond uit een pass- en trapvorm in een rechthoek waarbij centraal stond de “3eman” en “het eronder komen”.
Aansluitend werd er een “positiespel 7:7 met 2 neutrale spelers” gespeeld in een ruimte van 35:40 m2. In eerste instantie mochten de spelers vrij spelen, maar al snel werd er overgegaan naar 2x raken. In het begin hadden de spelers duidelijk moeite de “overtalsituatie” en de door Harry van den Ham verlangde uitvoering maar na een aantal situatieve ingrepen werd de uitvoering steeds beter. Centraal stond weer de kaats, indien mogelijk op de 3e man, en het “doorbewegen”.
Als slot werd er een partijspel 8:8 op een half veld met twee grote doelen gespeeld. De in de voorgaande oefeningen gestelde doelstellingen moesten in deze partij weer terugkomen. Op deze toch wel zeer koude woensdagavond wist Harry van den Ham, door zijn gedegen en gestructureerde manier van coachen, de aandacht van de toeschouwers vast te houden.
Rond 21.00 uur begaf iedereen zich naar de behaaglijke warmte van de kantine. Na even bijgekomen te zijn, vond de afsluiting van deze studiebijeenkomst plaats waarbij men nog in de gelegenheid gesteld werd de nodige vragen aan Harry van den Ham te stellen.
Uit de ingevulde enquêteformulieren bleek wel dat de deelnemers zeer te spreken waren over de duidelijke en prettige manier van coachen van onze gastdocent. Om ± 21.45 uur bedankte bestuurslid Jan de Gier namens het districtsbestuur West 2 en alle aanwezige deelnemers Harry van den Ham en Gérard de Nooijer voor de zeer leerzame en onderhoudende avond. Ook trainer/coach Oscar Biesheuvel van v.v. Nieuwerkerk werd bedankt voor zijn bijdrage aan deze zeer geslaagde studiebijeenkomst. Allen ontvingen een kistje wijn. De v.v. Nieuwerkerk, in de persoon van voorzitter Hans Jeroense, mocht voor het beschikbaar stellen van de accommodatie, een bal in ontvangst nemen. Ook de kantinemedewerkers werden niet vergeten en kregen als dank een bos bloemen.

Velen bleven daarna nog gezellig, onder het genot van een drankje, napraten over datgene wat hen deze avond was aangeboden.

De uitwerking van de oefenstof kunt u terugvinden via:https://www.vvon.nl/oefenstof