Geplaatst op 15 januari 2014

Trainerslicenties veldvoetbal seizoen 2014/2015

De competitieklassen veldvoetbal waarvoor in het seizoen 2014/’15 een geldige trainerslicentie noodzakelijk is, is vastgesteld door het bestuur amateurvoetbal in haar vergadering van 13 januari 2014. De aanwijzing voor het seizoen 2014/’15 van competitieklassen waarvoor een licentie-eis geldt, is hieronder gepubliceerd.

Bevoegdheid trainers in het amateur veldvoetbal seizoen 2014/’15
De eisen, genoemd in artikel 17 van het Algemeen Reglement, zijn van toepassing op de volgende klassen:
– Standaardteams mannen zaterdag en zondag (m.u.v. de 6e klasse) 
– BeNe League vrouwenvoetbal 
– Topklasse vrouwenvoetbal 
– Hoofdklassen vrouwenvoetbal

Wanneer een trainer niet in bezit is van een trainerslicentie, kan hij bij de Edesk van de KNVB een aanvraagformulier trainerslicentie aanvragen. Dit formulier dient (voorzien van de bijbehorende stukken) ingezonden te worden aan de Edesk van de KNVB De contactgegevens zijn Edesk@knvb.nl / 0900-3337556 (lokaal tarief); Postbus 8200, 3009 AE Rotterdam. De kosten verbonden aan het afgeven van een trainerslicentie worden te zijner tijd gepubliceerd in het Bewaarnummer 2014/’15.

De afgegeven trainerslicentie is geldig voor een periode van vijf jaar. De trainer krijgt tijdig voor het verstrijken van de einddatum bericht omtrent de verlenging van zijn licentie.

Met ingang van 1 juli 2004 wordt een trainerslicentie alleen verleend indien de betrokken trainer/coach kan aangeven dat hij in de voorafgaande vijf jaar minimaal twaalf studiepunten heeft behaald. Deze scholing dient erkend te zijn door de KNVB en de VVON. Door middel van het overleggen van kopieën van certificaten of andere bewijsstukken, moet worden aangetoond dat aan deze eis is voldaan. Overigens geldt ook een door de KNVB georganiseerde trainersopleiding als erkende scholing.

Controle 
De KNVB controleert of de verenigingen over bevoegde trainer/coaches beschikken voor de betreffende klassen. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de registratie van de trainer/coaches. Door middel van het digitale wedstrijdformulier vindt controle van de licenties plaats. Indien een vereniging niet over een bevoegde trainer/coach beschikt, onderneemt de KNVB actie.