Geplaatst op 17 juni 2016

Van de Voorzitter

Wanneer u dit leest is het EK voetbal in Frankrijk in volle gang. Wij zijn er helaas niet bij. De KNVB heeft de uitschakeling van ons Oranje, maar ook de magere internationale resultaten van ons clubvoetbal, aangegrepen om een nieuw Masterplan te schrijven. Het laatste Masterplan (auteur Louis van Gaal) stamt uit 2001, en dus lijkt het niet zo vreemd om 15 jaar later ons opnieuw te bezinnen en onszelf een spiegel voor te houden.

In de afgelopen anderhalf jaar is onder leiding van Jelle Goes, Technisch Manager KNVB, hard gewerkt aan een plan met concrete aanbevelingen die uiteindelijk moeten leiden tot een continue doorstroming van talenten met als primaire doel een versterking van de positie van het Nederlands clubvoetbal en de nationale selecties. Belangrijk is om te vermelden dat daarbij het amateurvoetbal zeker niet is vergeten. Sterker nog, het plan (zie website KNVB) met de titel “Winnaars van morgen” kent een aantal concrete aanbevelingen die specifiek het amateurvoetbal gaan raken en hopelijk uiteindelijk ons (amateur)voetbal gaan versterken en verbeteren.

Wellicht de meest ingrijpende aanbeveling voor met name de verenigingen is het aanpassen van de bestaande wedstrijdvormen bij het pupillenvoetbal (F t/m D). We gaan straks (seizoen 2017/2018), naar 2 v 2, 4 v 4, 6 v 6, 8 v 8 en uiteindelijk naar 11 v 11 als wedstrijdvorm. Je zou kunnen zeggen dat we het straatvoetbal van vroeger (kleine partijtjes) gaan vertalen naar de huidige tijd, maar dan op het (kunstgras)veld. Een andere aanbeveling is om m.b.v. KNVB kader-coaches 41.000 jeugdtrainers en –coaches op te leiden. Dit moet bijdragen aan het verminderen van het grote aantal incompetente trainers en jeugdleiders bij de jeugdteams in het amateurvoetbal. Ook de reguliere trainer-coach opleidingen worden niet vergeten. Zo zal de UEFA A opleiding meer op maat worden gemaakt voor de cursist, komt er een logische en verbeterde leerlijn van UEFA C t/m UEFA A en komt er een UEFA B-jeugd opleiding (we hebben al UEFA C en UEFA A jeugd). Ook komen er nieuwe in-, door- en uitstroomeisen voor alle trainer-coach opleidingen en zullen er hogere eisen gesteld gaan worden aan de bijscholingen.

Uiteraard hebben wij als VVON bij de KNVB aangegeven betrokken te willen worden bij de uitvoering van dit Masterplan. Met name daar waar het gaat over aanpassingen en verbeteringen die de trainer-coach aangaan. Mede gelet op het feit dat ik namens de VVON zitting heb gehad in de klankbordgroep m.b.t. de totstandkoming van dit Masterplan, heb ik er alle vertrouwen in dat de KNVB onze inbreng en ideeën op waarde zal schatten. Ook de aangekondigde, en door de VVON gewenste, aanstelling van een Technisch Directeur bij de KNVB stemt de VVON tevreden. Wanneer vervolgens ook nog serieus werk wordt gemaakt van het uitbannen en serieus bestraffen van beunhazerij in ons trainersvak dan zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Tot slot wil ik nogmaals Wilfred van Leeuwen feliciteren met het winnen van de Rinus Michels Award voor beste amateurtrainer 2015/2016. Zijn prestaties in het bekertoernooi met VVSB sprongen uiteraard het meest in het oog. Maar Wilfred is iemand die al meerdere jaren zijn sporen in het amateurvoetbal en bij ADO Den Haag heeft verdiend. Een prima winnaar dus. Ook veel dank en waardering voor de bijdrage van Adrie Poldervaart met zijn Barendrecht. Een prima velddemonstratie die door vele collega’s als zeer positief is gewaardeerd. Wat mij betreft een goede keuze om een amateurtrainer een demonstratie te laten verzorgen tijdens het congres. Wie volgt?

Ik wens u een mooie en zonnige vakantie toe.

Arnold Westen