Geplaatst op 24 december 2015

Van de Voorzitter

In mijn vorige bijdrage in ons magazine “De TrainerCoach” had ik 2 pagina’s nodig om vooral veel onvrede met u te delen. Die onvrede was vooral gericht aan het adres van de KNVB. En dat was ook nodig en volledig terecht. Ik heb u toen o.a. uitgebreid verslag gedaan van onze kritiek richting KNVB inzake de toelating van Kraaij jr. tot de opleiding UEFA A en ik heb u ook verteld dat wij als VVON de KNVB hierover middels een brief om opheldering hebben gevraagd.

Na enig aandringen heeft de KNVB inmiddels ook schriftelijk gereageerd op onze brief. Hoewel de KNVB omzichtig voorbij gaat aan het feit dat Kraaij jr. conform de geldende criteria nooit had mogen worden toegelaten, zijn wij tevreden met de schriftelijke reactie van de KNVB. Een passage uit de brief van de KNVB luidt als volgt:

“Het is geenszins de intentie van de KNVB geweest om in deze casus de VVON buiten spel te zetten. Dat is echter wel gebeurd, hetgeen de KNVB dan ook ten zeerste betreurt. De KNVB heeft dan ook begrip voor de onvrede die de VVON heeft geuit naar aanleiding van dit dossier. De KNVB heeft deze casus inmiddels aangegrepen om alle gemaakte werkafspraken met de VVON weer scherp op zijn netvlies te krijgen. De KNVB garandeert de VVON dan ook dat een dergelijke afwijkende procesgang in de toekomst niet meer zal voorkomen”.
Als VVON hebben wij het gevoel weer samen met de KNVB verder te kunnen. Er zijn inmiddels inderdaad de nodige (nieuwe) werkafspraken gemaakt. Ook hebben wij het idee dat de KNVB langzamerhand begrijpt dat de VVON met zijn 4.000 leden er ook alles aan gelegen is om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons voetbal. Maar een goed gevoel hebben is uiteraard niet voldoende. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen of wij hier samen met de KNVB inhoud aan kunnen geven. Op 20 december 2015 eindigt bijvoorbeeld de dispensatie die is verleend aan RVVH. Wij hopen uiteraard dat deze vereniging vanaf dat moment zal beschikken over een bevoegde trainer-coach. Maar wat gaat de KNVB doen wanneer dit niet het geval is? Het is zomaar een voorbeeld. Wij gaan het, samen met u, nauwgezet volgen.
Eén van de afspraken die onlangs met de KNVB is gemaakt betreft de (nieuwe) voetbalpiramide. Enige jaren terug is de topklasse ingevoerd en volgend seizoen komt daar nog de landelijke divisie (vereiste licentie wordt hier UEFA A) bij. De vraag is nu: “Passen de bestaande licentie-eisen nog bij de bij de nieuwe voetbalpiramide?”. Wij hebben de KNVB gevraagd onderzoek te doen naar deze kwestie. Als VVON zijn wij niet op voorhand voor of tegen welke aanpassing dan ook. Wij vinden dat een inhoudelijk onderzoek (zoals toegezegd door de KNVB na de opwaardering van UEFA C een aantal jaren geleden) antwoord moet geven op de vraag of (en zo ja welke) aanpassingen gewenst zijn. Wij hopen en verwachten dat dit onderzoek aan het einde van dit seizoen afgerond zal zijn. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.
Komende maand – medio januari – is het weer tijd om de jaarlijkse contributie voor 2016 te voldoen. Voor vrijwel alle leden geldt dat dit betekent dat er 1-malig een bedrag van € 75,00 zal worden geïncasseerd via een automatische incasso. Net als vorig jaar zal ClubCollect in januari namens de VVON uw contributie gaan innen. Verderop in de TrainerCoach nr. 5/2015 (en elders op deze website) staat meer te lezen over hoe en wat. Lees dit aandachtig door en bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Namens het bestuur van de VVON en de collega’s in onze 6 districten wens ik u allen mooie en ontspannende feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2016.
Arnold Westen
Voorzitter VVON