Geplaatst op 24 februari 2015

Van de Voorzitter

In de vorige uitgave van ons magazine “De TrainerCoach” heb ik aangegeven dat aanpassing van Artikel 17 van het algemeen reglement KNVB op de agenda van de Bondsvergadering zou staan. Zoals verwacht mocht worden is deze vergadering op 2 december 2014 akkoord gegaan met de voorgestelde aanpassingen. Deze aanpassingen zijn mede op aandringen en advies van de VVON tot stand gekomen. Hoewel de formuleringen hier en daar wat ons betreft nog wat duidelijker en scherper hadden mogen zijn, denken wij met de nieuwe tekst beter de strijd te kunnen aanbinden tegen het onbevoegd trainen en coachen. In “De TrainerCoach” nr.1/2015 die op 27 februari 2015 verschijnt meer over het gewijzigde Artikel 17.

 

Voor het trainen en coachen van jeugdteams bestaat voor het overgrote deel geen licentieplicht. Er worden geen eisen gesteld aan trainers die zich bezig houden met het opleiden van de jongste jeugd. En dat is toch eigenlijk wel heel erg vreemd. Op 15 december 2014 mocht ik aanwezig zijn bij het door de KNVB georganiseerde coachcongres over de toekomst van het Nederlands voetbal. Los van de vraag of het nu wel of niet slechter gaat met het Nederlands voetbal zijn er aan het einde van het congres een aantal speerpunten geformuleerd. Vrijwel alle speerpunten hebben een relatie met het opleiden van voetballers. De kwaliteit van jeugdtrainers is daarbij van cruciaal belang. Eén van de geformuleerde speerpunten is dan ook “het verhogen van de kwaliteit van jeugdtrainers”. Wat mij betreft dienen we zo snel mogelijk de bestaande KNVB trainersopleidingen te evalueren. Worden onze jeugdtrainers nog wel voldoende voorbereid op hun belangrijke taak om spelers op een goede wijze op te leiden? Wordt er nog wel voldoende aandacht besteed aan de techniek? Wiel Coerver had een soort van haat-liefde verhouding met de KNVB. Misschien is nu het moment gekomen om nog eens goed te kijken naar het levenswerk dat door hem is achtergelaten. Ik vind van wel.

 

In onze districten wordt op dit moment al weer veel werk verricht om in het voorjaar een aantal studiebijeenkomsten te organiseren. Hoewel de details nog niet helemaal bekend zijn gaan we waarschijnlijk een bezoek brengen aan Arnhem, Sneek, Vlissingen, Sittard, IJmuiden en Rotterdam. Daarnaast kunt u 15 mei 2015 alvast in uw agenda noteren. Dan vindt in Zwolle het 13e Nederlands Trainerscongres plaats. Details over de bijeenkomsten vindt u op onze website en uiteraard zullen wij u ook via onze nieuwsbrieven op de hoogte houden.

 

Tijdens een aantal studiebijeenkomsten zijn video-opnames gemaakt van de trainingen. Deze video’s met oefenstof zijn onlangs geplaatst op onze website. Uiteraard is het voor ons nog een beetje zoeken naar het juiste format, maar wij hopen dat u deze service weet te waarderen. Mocht u suggesties hebben ten aanzien van de aangeboden video’s, dan horen wij dat uiteraard graag van u.

 

Tot slot wil ik nog uw aandacht vragen voor de bijdrage van onze huisadvocaat Mr. Beele verderop in dit blad. Het betreft dan in het bijzonder de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015. Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u deze uiteraard aan ons stellen. Ook beoordelen wij graag uw arbeidsovereenkomst voordat u een handtekening plaatst. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

 

 

Ik wens u een mooie en succesvolle 2e seizoenshelft toe.

Arnold Westen

Voorzitter VVON