Geplaatst op 23 december 2014

Van de Voorzitter

In de afgelopen maanden zijn in al onze districten, zoals u van ons gewend bent, studiebijeenkomsten georganiseerd. Deze keer was er een grote diversiteit aan bijeenkomsten. We waren bij clubs uit het amateur- en betaald voetbal en er was een bijscholing met diverse workshops in samenwerking met NLcoach. Bij PSV Eindhoven was een interactieve bijeenkomst waarbij in kleine groepjes direct kon worden meegekeken en meegepraat tijdens diverse trainingen van PSV teams op “De Herdgang”. Veel dank is verschuldigd aan de clubs en hun trainers die hun kennis wilden delen. Ook een groot compliment voor onze districtsvertegenwoordigers die dit alles hebben georganiseerd.

 

Komende maand – medio januari – is het weer tijd om de jaarlijkse contributie voor 2015 te voldoen. Voor vrijwel alle leden geldt dat dit betekent dat er 1-malig een bedrag van € 75,00 zal worden geïncasseerd via een automatische incasso. Omdat wij als VVON graag zoveel mogelijk tijd willen besteden aan de dienstverlening ten behoeve van onze leden hebben wij besloten de contributie-inning uit te besteden. ClubCollect zal in januari namens de VVON uw contributie gaan innen. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is géén incassobureau. Elders in dit magazine staat een nadere toelichting op de nieuwe wijze van contributie-inning. Ik wil u vragen deze informatie goed door te lezen en tevens oproepen om uw eigen gegevens te controleren en waar nodig aan te passen op uw persoonlijke profielpagina (inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord) via onze website. Wij rekenen op uw medewerking.

 

U kunt zich ongetwijfeld nog wel de stromanconstructie herinneren zoals die vorig seizoen bestond bij FC Twente. Alfred Schreuder die onbevoegd de coaching deed en Michel Jansen die als bevoegde trainer-coach de media te woord stond. Wekelijks geregistreerd door tientallen TV camera’s en dus zichtbaar en volstrekt duidelijk voor iedereen. Echter niet voor de KNVB c.q. de aanklager betaald voetbal. De aanklager stelde vast dat in Artikel 17 van het algemeen reglement KNVB niet duidelijk was beschreven hoe de taken van een bevoegde hoofdtrainer zouden moeten worden ingevuld. Wat mij betreft een volstrekt belachelijke en laffe uitspraak. Als VVON hebben wij er vervolgens direct op aangedrongen om Artikel 17 zo snel mogelijk aan te passen, zodat dit soort constructies in de toekomst, ook in het amateurvoetbal, wel kunnen worden aangepakt. Op 2 december 2014 is in de Bondsvergadering, als het goed is, Artikel 17 zodanig aangepast dat stromanconstructies nu wel bestraft kunnen worden. Uiteraard zullen wij u hierover op een later moment nader informeren.

 

Nu het jaar 2014 bijna ten einde is, bedank ik u allen voor het in de VVON gestelde vertrouwen. Dat vertrouwen heeft u laten blijken door lid te blijven of lid te worden. Ook het komende jaar zullen wij wederom onze uiterste best doen om u van dienst te zijn. Naar verwachting zullen we in 2015 ons vierduizendste lid mogen begroeten. Nog nooit was de VVON zo groot. Samen zijn we sterk en hierdoor kunnen we steeds vaker en krachtiger onze stem laten horen. Dank daarvoor.

 

Namens mijn medebestuurders en collega’s in de districten wens ik u, en allen die u dierbaar zijn, hele fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2015.

 

 

 

Arnold Westen

Voorzitter VVON