Geplaatst op 27 juni 2013

Verscherpte controle Trainerslicenties

Met ingang van het komende seizoen zal de controle op Trainerslicenties door de KNVB worden verscherpt. Hierbij zal nadrukkelijk gebruik worden gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). In de klassen waarin de verplichting geldt om te beschikken over een Trainer-coach met geldige licentie, is het m.i.v. het nieuwe seizoen verplicht om deze Trainer-coach op het DWF te vermelden.
Voor de Trainer-coach is het verplicht de licentiepas bij zich te hebben en te kunnen tonen aan de scheidsrechter. Wanneer de licentiepas niet aanwezig is zal de scheidsrechter hier melding van maken. Tenslotte zijn ook de straffen/boetes verhoogd. Niet alleen voor de vereniging maar ook voor de Trainer-coach die onbevoegd is.

Klik HIER voor aanvullende informatie vanuit de KNVB.

Met ingang van het komende seizoen (per 1 juli 2013) is ook artikel 17 van het Algemeen Reglement aangepast. Dit besluit is genomen in de Bondsvergadering van 17 december 2012. Op pagina 9 en 10 van het verslag van deze Bondsvergadering ziet u de wijziging die van belang is voor clubs en trainers.

Klik HIER voor het verslag van de Bondsvergadering d.d. 17-12-2012.