Geplaatst op 26 april 2013

Voetbaltrainer in dienstbetrekking

De meeste voetbaltrainers krijgen een onkostenvergoeding in geld of in natura en wellicht een vrijwilligersvergoeding. Als de trainer meer ontvangt dan de vrijwilligersvergoeding, zal de vereniging zich moeten afvragen of de trainer in (fictieve) dienstbetrekking is. De vereniging moet dan loonheffing inhouden over de betaalde vergoeding. Zoals uit dit artikel blijkt, zal alles afhangen van de feiten en de omstandigheden en lopen partijen (trainer en vereniging) een groot risico.
Dienstbetrekking
Van een dienstbetrekking is sprake indien:
  • er sprake is van een gezagsverhouding;
  • er loon wordt betaald;
  • de arbeid persoonlijk moet worden verricht.
Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking kan er voor de loonheffing sprake zijn van een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Dit is de zogenaamde gelijkgesteldenregeling. Hiervan is sprake indien:
  • de overeenkomst voor tenminste 1 maand geldt;
  • de trainer op minimaal 2 dagen per week werkt (uren niet relevant);
  • de vergoeding 40% van het minimumloon bedraagt;
  • de trainer de werkzaamheden persoonlijk verricht.
Is van bovenstaande geen sprake, dan kunnen (hoeft niet) partijen ervoor kiezen om als pseudo-werknemer te worden gezien (opting-in regeling).
De Belastingdienst is in de praktijk al snel van mening dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als hiervan sprake is, moet de vereniging een loonadministratie gaan voeren en maandelijks aangifte doen en loonheffing en premies afdragen, een hoop administratieve rompslomp.
Trainer is ondernemer
Van de hierboven omschreven situatie is geen sprake als de trainer een ondernemer is. De trainer moet dan beschikken over een geldig afschrift van een juist aangevraagde en verstrekte verklaring arbeidsrelatie (VAR). Als een dergelijke verklaring aanwezig is, dan hoeft er geen loonheffing te worden ingehouden. Een dergelijke verklaring wordt veelal afgegeven als een trainer voor meerdere verenigingen werkt, dit in het kader van zijn beroep. De vereniging moet een kopie paspoort en kopie van de VAR-verklaring in zijn bezit hebben.

 

Voor vragen over dit artikel kunnen VVON-leden contact opnemen met de heer mr. M. te Riet of de heer mr. D.J.B. Jongbloed.

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

088 027 00 00