Geplaatst op 1 februari 2015

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst

Mede naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is voor VVON leden een nieuwe en aangepaste arbeidsovereenkomstbeschikbaar. Aan de arbeidsovereenkomst is tevens een uitgebreide toelichting toegevoegd. Hiermee bent u hopelijk beter in staat om een arbeidsovereenkomst te beoordelen die door een voetbalvereniging aan u wordt voorgelegd. Daarnaast zijn wij uiteraard altijd bereid om u te ondersteunen bij het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst is HIER te vinden

Om de arbeidsovereenkomst te bekijken dient u wel ingelogd te zijn.