Geplaatst op 14 februari 2019

Van de voorzitter – Niet blij met de KNVB

Van de voorzitter

Jakobien Hein-Winters

Het jaar 2019 is inmiddels nog maar enkele weken oud, en toch ligt er alweer een nieuwe uitgave van ons magazine bij u op de deurmat. Een uitgave boordevol informatie, interviews en oefenstof voor u als trainer-coach met veel aandacht voor de Amsterdamse club AFC. Een compliment richting onze uitgeverSFM De Sportuitgever, die dit alles steeds weer mogelijk maakt, is dan ook zeker op zijn plaats.

Het verheugt het VVON bestuur te kunnen melden dat we met ingang van 1 februari 2019 ondersteund worden door een Officemanager. Uit de ruim 170 sollicitanten hebben we uiteindelijk Jakobien Hein-Winters (foto) geselecteerd om ons team te gaan versterken. Net zoals wij dat als bestuur doen, werkt Jakobien ook vanuit huis. Dus wanneer u contact zoekt met de VVON kan het zomaar zijn dat u te maken krijgt met Jakobien. Verderop in dit magazine stelt zij zich aan u voor. Vanaf deze plek wens ik Jakobien heel veel succes en plezier als Officemanager van de VVON.

Het bestuur was minder verheugd over het feit dat de KNVB zich rechtstreeks tot onze leden heeft gericht met vragen over de rechtspositie van u als trainer-coach. Begin november kregen wij de eerste signalen over een enquête die de KNVB had uitgezet onder o.a. trainer-coaches c.q. leden van de VVON, in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Een aantal van onze leden gaf bij ons aan dat ze dachten dat dit een enquête was die de KNVB in samenspraak met de VVON  had opgesteld. Dit is echter niet het geval. De KNVB heeft de VVON niet voorafgaand over de enquête geïnformeerd.

Bij navraag gaf een medewerker van de KNVB zelfs aan dat de KNVB van mening was dat de enquête los zou staan van de VVON. Deze uitspraak is toch wel zeer opmerkelijk te noemen. Al geruime tijd doen wij, en ook de KNVB, allerlei pogingen om tot een gestructureerd en effectief overleg met elkaar te komen. Wanneer je dan wordt geconfronteerd met dit soort uitspraken en enquêtes, dan gaat er toch iets mis. Het mag toch hopelijk duidelijk zijn dat de VVON de rechtspositionele belangen van trainer-coaches c.q. haar leden behartigt en dat de KNVB dit soort belangen zeer zeker niet behartigt. Het bestuur van de VVON is daarom nog altijd verbaasd over de genoemde werkwijze en opmerking van de KNVB.

De resultaten van de enquête zijn in het kader van een internetconsultatie gebruikt richting het ministerie dat zich bezighoudt met de WAB. De KNVB heeft daarbij richting het ministerie o.a. aangegeven dat zij van mening is dat de transitievergoeding volkomen overbodig is in het amateurvoetbal. Ook heeft de KNVB het trainen en coachen van spelers een ‘uit de hand gelopen hobby’ genoemd. Wat de VVON betreft laakbare uitspraken. Met die uitspraken wordt geen recht gedaan aan de inzet en het enthousiasme waarmee vrijwel al onze leden zich dagelijks met de voetbalsport (en dus ook met de KNVB) bezighouden.

Inmiddels hebben wij dan ook schriftelijke vragen gesteld aan de KNVB over dit onderwerp. Wij gaan ervan uit dat we u op een later moment kunnen informeren over de reactie van de KNVB op onze vragen. Wordt dus vervolgd.

Ik wens u allen een mooie, sportieve en succesvolle tweede helft van de competitie toe.

Arnold Westen
Voorzitter VVON