Geplaatst op 21 februari 2019

Doe je vrijwilligerswerk als trainer-coach? Zo zit het fiscaal in 2019

De maxima voor de belastingvrije vergoeding voor vrijwilligerswerk zijn in 2019 verhoogd. Bovendien zijn de regels voor vrijwilligers met een uitkering versoepeld. Belangrijk om even te kijken hoe het ook alweer zit zodat je later niet in de problemen komt met de fiscus.

De fiscus ziet iemand als vrijwilliger als hij/zij werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk. Doorgaans zijn dat stichtingen of verenigingen. Dus in principe dus ook de voetbalverenigingen. Wanneer je als trainer-coach een vergoeding ontvangt van de vereniging, kan dat in een aantal gevallen belastingvrij.

Belast of onbelast
Vaak is vrijwilligerswerk onbetaald, soms krijgen vrijwilligers/trainers een kleine vergoeding. Die vergoeding is onbelast zolang ze niet ‘in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden’. Ontvangt u voor uw vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding, dan zijn er een aantal mogelijkheden.

(1) U ontvangt zonder specificatie een vrijwilligersvergoeding van € 170 (was € 150) of minder per maand én niet meer dan € 1.700 (was € 1.500) op jaarbasis. Is de vergoeding op uurbasis, dan bedraagt ze maximaal € 5,00 per uur. Deze maxima gelden ook als u een uitkering heeft. De vergoeding is onbelast.

(2) U ontvangt een vergoeding voor de door u in redelijkheid gemaakte kosten (bij autokosten mag u uitgaan van de werkelijke kosten, zie www.anwb.nl zoekterm ‘autokosten’). De vergoeding is onbelast.

(3) U ontvangt zonder onkostenspecificatie een hogere vergoeding dan onder 1. De vergoeding wordt nu gezien als inkomen. Daarover wordt in beginsel belasting geheven. Als sprake is van een al dan niet fictieve dienstbetrekking worden ook sociale premies en loonbelasting ingehouden.

Krijgt u een ongespecificeerde vergoeding (1) plus een vergoeding voor kosten (2)? Nu worden de vergoedingen bij elkaar opgeteld en geldt het maximum van 1. Ook als u van meerdere organisaties een vrijwilligersvergoeding krijgt, gelden de genoemde maxima. Krijgt u in totaal méér per jaar? Dan moet u alle vergoedingen aangeven als inkomsten uit overige werkzaamheden. Al uw in verband met het vrijwilligerswerk gemaakte kosten zijn voor u wel integraal aftrekbaar.

Bent u lid van de VVON en heeft u vragen over vrijwilligerswerk of een andere vraag?
KLIK HIER en stuur ons uw vraag.

———————————————————————————————————————————————————————-

Heeft u een WW-uitkering en wilt u als vrijwilliger aan de slag? Dan is er goed nieuws. Tot nu toe kon de uitkering (deels) gekort worden als de vrijwilliger werkte voor organisaties zonder ANBI- of SBBI-status, zelfs als er geen sprake was van een vrijwilligersvergoeding. Dat is per 2019 gewijzigd: wie vrijwilligerswerk doet voor een organisatie zonder winstoogmerk, zal niet meer worden gekort. Stem dit wel altijd van tevoren af met het UWV.