Geplaatst op 5 januari 2019

VVON Ambassadeurs

Zoals u van ons als VVON-lid gewend bent, kunt u bij ons aankloppen voor hulp en ondersteuning rondom de uitoefening van uw functie in het voetbal. U kunt hiervoor terecht bij het landelijke bestuur of onze coördinatoren en vertegenwoordigers in de districten.

Het afgelopen jaar hebben wij intern nagedacht over de wijze waarop ook wij als bestuur c.q. organisatie zouden kunnen worden ondersteund en geadviseerd. Dit alles uiteraard met het doel de dienstverlening richting onze leden nog verder te kunnen verbeteren, te professionaliseren  en wellicht zelfs uit te breiden. In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van mei 2018 is besloten dat we onze organisatie graag zouden willen versterken met VVON-ambassadeurs. Deze ambassadeurs moeten een klankbord gaan vormen voor het bestuur en hen gevraagd en ongevraagd voorzien van advies.

Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat we inmiddels 12 VVON leden aan u kunnen voorstellen die de functie van VVON-ambassadeur op zich gaan nemen. Het zijn allemaal leden/trainers die kennis en passie voor het vak trainer-coach hebben, de regio waarin ze wonen/werken goed kennen en weten wat er speelt op hun vakgebied. En ook niet onbelangrijk, zij waren stuk voor stuk meteen enthousiast toen wij hen benaderden om deze rol te gaan vervullen. Als bestuur kijken wij er dan ook naar uit om gebruik te gaan maken van deze groep trainers met zeer veel kennis en expertise, zodat we onze rol als belangenbehartiger voor trainer-coaches nog beter kunnen gaan vervullen.

KIJK HIER voor het overzicht van de 12 Ambassadeurs