Geplaatst op 7 mei 2018

vv de Posthoorn zoekt Hoofdtrainer

vv de Posthoorn zoekt Hoofdtrainer

De Hoofdtrainer is eindverantwoordelijke voor het 1e elftal van vv de Posthoorn. Het is mogelijk dat er een assistent-veldtrainer aan de Hoofdtrainer wordt toegewezen.

De selectie zal bestaan uit x-aantal selectiewaardige spelers.
In de functiebeschrijving van de Hoofdtrainer senioren selectie zijn opgenomen;
– Hoofdtaken
– Werkwijze
– Verantwoordelijkheden
– Rechten
– Functie-eisen

Hoofdtaken;

– Tenminste tweemaal per week wordt training gegeven aan de selectie.
– In overleg met de assistent-trainer worden de trainingsvormen/training
verdeelt.
– Bij afwezigheid van de assistent-trainer wordt de gehele selectie door de
Hoofdtrainer getraind.
– Tijdens wedstrijden al dan niet in beker of competitieverband wordt uitvoering
gegeven aan de voorbereiding en het coachen van het hoogste team.
– Zorg dragen voor een goede organisatie binnen de selectie m.b.t. uitvoerende
taken van de selectiespelers.
– Het bijwonen van hoofdtrainervergaderingen.
– Gevraagd advies geven aan de Technische Commissie (TC)
– In voorkomend geval optreden als stagebegeleider van vv de Posthoorn trainers in
opleiding.
– Het bijhouden van het logboek selectie.
Werkwijze senioren selectie;
– Op donderdag na de training wordt in overleg met zijn assistent, door de
Hoofdtrainer bepaald welke spelers de aansluitende wedstrijd in het eerste elftal
zullen spelen de overige spelers worden geplaatst in het tweede elftal.
– Het eerste elftal zal te allen tijde voorzien zijn van tenminste 15 spelers.
– Geblesseerde spelers worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de verzorger van
de senioren selectie.
– Indien een speler niet aan de reguliere training kan deelnemen, wordt in overleg
met de Hoofdtrainersenioren getracht deze speler in te plannen bij de
aansluitende training.
– Op aanwijzing van de Hoofdtrainer worden op toerbeurt spelers aangewezen
voor het fluiten van jeugdwedstrijden op de zaterdag morgen.
– In overleg met de Hoofdtrainer seniorenselectie, kunnen spelers worden
benaderd voor deelname aan senioren wedstrijden.
Verantwoordelijkheden;
– Is verantwoordelijk voor het uitdragen van alle fatsoensnormen van de selectie
tijdens trainingen en wedstrijden.
– Is verantwoordelijk voor het op juiste wijze (cf KNVB normen) laten verlopen
van wedstrijden en de afwikkeling hiervan.
– Is verantwoordelijk voor het beheren van het aan hem verstrekte materiaal
tijdens trainingen en wedstrijden.
– Is verantwoordelijk voor het op juiste wijze laten uitvoeren van de taken
toegewezen aan de selectiespelers.
– Zal zich in woord en daad positief opstellen naar en over collega’s binnen vv de Posthoorn als ook een positieve uitstraling naar buiten uitdragen met betrekking tot vv de Posthoorn.

Rechten;
– Heeft recht op een door vv de Posthoorn vastgestelde vergoeding.
– Heeft recht op kleding die benodigd is voor het uitvoeren van zijn taak.
(trainingspak, coachjas zomer en winter) deze zal in bruikleen door vv de Posthoorn
worden verstrekt.
– Heeft recht en de plicht om twee functioneringsgesprekken te voeren één eind
november en één eind april. Tijdens deze gesprekken zal de coördinator en de voorzitter aanwezig zijn.
– Heeft het recht zelfstandig zijn teamstaf zoals leider(s), assistent-scheidsrechter
en/of verzorger samen te stellen.

Functie-eisen;
– Minimaal voorzien van het diploma TC3 senioren.
– Wenselijk voorzien van het diploma TC2.
– Ruime ervaring als trainer van selecties.
– Voldoende communicatief vaardig.
– Heeft affectie met vv de Posthoorn.
– Positieve instelling en draagt deze ook uit.

Bij voorkeur ontvangen wij per mail een CV plus motivatie

Dit bericht vervalt om 20:43 op 07-06-2018

Dit is een premium artikel. Verder lezen of reageren?
Word lid voor slechts €75 per jaar