Vol
Word een nog betere Trainer-coach! Hoe doe je dat?
KNVB Campus, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist
13 april 2022

Inhoud bijscholing

Opdrachtgever:  VVON
Uitvoerder : Coachinsports
 

De training wordt gegeven door Coach in Sports trainer Tom van der Meer. Een bijscholing  die je zelf vorm geeft: maatwerk dus!  

Er is veel veranderd op het gebied van leren en ontwikkelen. Door internet, met name  You-tube is kennis en info dichterbij gekomen. Leren kan nu deels thuis en bovendien op de momenten die jou het beste uitkomen. Kan al het leren dan individueel? Nee! Samen leren met  collega coaches behoudt evengoed  zijn waarde. Deze bijscholing biedt een mix van beide leervormen, met meer vrijheid waar en wanneer je je leeracties uitvoert. 

Vragenlijst

Voorafgaand aan de bijscholing vul je een vragenlijst in. Leren gaat beter wanneer zelfinzicht toeneemt. Deze vragenlijst vind je op www.coachinsports.nl  Je kunt deze online invullen, zonder  inlog of wachtwoord. Invullen duurt ca. 18 minuten. Het is een zgn. leervragenlijst; het levert een leerprofiel op waarmee je inzicht krijgt in hoe je leert en hoe je dat kan versterken. 

De beginsessie; deze duurt 3 uur

  • Analyse van je leerprofiel. De manieren die je van nature kiest wanneer je iets wilt leren worden nu zichtbaar. Zo ook de manieren van leren die je niet kiest! Daar liggen de ontwikkelmogelijkheden.
  • Je leert werken met het model: ‘de 15 aspecten van coachleren’. Eerst ga je aan de slag met de vraag wát je wilt gaan verbeteren via zgn. ‘ontleedkunde’. Vervolgens breng je in kaart hóe je dit gaat aanpakken.
  • Aan het eind van deze sessie heb je al een plan van aanpak voor de volgende fase in je leerproces. Dit plan wordt meteen besproken met de leercoach van Coachinsports.

De leer-actie-periode; deze heeft een doorlooptijd van 6 weken

  • In deze periode voer je je plan van aanpak uit: zelfsturing, plaats- en tijd ongebonden.
  • Wat je leert, bijv. voeren van  een andere wedstrijdbespreking, pas je meteen toe in trainingen en wedstrijden.
  • Je noteert je leeracties in een logboek dat je in week 3 en week 5 van de leer-actie-periode naar je leercoach stuurt.

De eindsessie; deze duurt 3 uur

  • Je sluit deze sessie af met een presentatie over je eigen leerproces, de leeracties en de bereikte doelen. Waar ben je persoonlijk beter in geworden? Welke veranderingen heb je gerealiseerd? Wat zijn de reacties van jouw spelers?
  • Je krijgt van je medecursisten feedback over jouw leerproces. En andersom: je ziet in een vogelvlucht  andere leertrajecten langskomen. Allemaal anders, persoonlijk; maatwerk!

Doelgroep

Deze bijscholing is voor het trainingsniveau UEFA C t/m UEFA-Pro. 

Totale duur 

Deze bijscholing heeft een doorlooptijd van totaal 6 weken. Vanwege de meivakantie heeft deze bijscholing de doorlooptijd verlengt met een week extra.

Locatie

Beide sessies vinden plaats bij op de KNVB Campus, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist.

Data

De sessies zijn beide op een woensdagavond, beginnend om 18:30 en durend tot 21:30u. De 1e sessie is op woensdag 13 april 2022. De 2e sessie is op woensdag 1 juni 2022.

Kosten voor deze bijscholing

€ 182 voor VVON-leden en € 242 voor niet-leden. 

Aantal deelnemers 

Aan deze bijscholing kunnen max. 12 Trainer-coaches deelnemen. Minimale deelname is 6. 

Licentiepunten KNVB

De bijscholing levert 7 punten op. 

Annuleren

Indien u na uw inschrijving/betaling wenst te annuleren, dan dient u dit te doen door een e-mail te sturen aan info@vvon.nl. Bij annulering vóór 1 april a.s. ontvangt u het door u betaalde bedrag retour. Bij annulering op 1 april a.s. of daarna bestaat geen recht op restitutie.

Timetable van de bijscholing

Sessie-1    woensdag 13 april 2022

KNVB Campus, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist

18:30uWelkom en introductie cursisten 
18:45Uitleg en toepassingen leerprofiel  
19:15Model ‘15 aspecten van coachleren’: introductie 
19:45De ‘ontleedmethode’: werken met het model aan een eigen Plan van Aanpak 
20:15Break, thee, koffie 
20:30Plan van Aanpak 1e versie; terugkoppeling aan medecursisten en leercoach 
21:00Plan van Aanpak, definitieve versie.  
21:15Introductie LeerLogboek 
21:30Einde van sessie-1 

Leer-Actie-Periode: 6 weken

Week-1Start met planning en uitvoering van de leeracties, zoals bijv. afspraken maken en gaan surfen op het internet.
Week-2Uitvoeren en beschrijven van de leeracties in LeerLogboek
Week-3Logboek inleveren, mailen naar info@coachinsports.nl
Week-4Idem week -2
Week-5-6Idem week -3 (langere periode i.v.m. meivakantie)
Week-7Afronden van de leeracties, voorbereiden presentatie 

Sessie-2   woensdag 1 juni

KNVB Campus, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist

18:30uKorte terugblik op de Leer-Actie-Periode: hoe ging het?  
18:45Deel-1;   presentaties van de leer-actie-periode,  max 6 deelnemers  in één uur. Feedback en tips van mede-cursisten. 
19:45Break,  thee, koffie en water 
20:00Deel-2 : presentaties van de leer-actie-periode, max 6 deelnemers in één uur. Feedback en tips van mede-cursisten. 
21:00Meer ontwikkelpunten? Een vervolgprogramma 2.0 is mogelijk. Zelfkennis, maatwerk, zelfsturing en transfer als leerconcept. Lerend Netwerk als kennisbak.  
21:30Einde van sessie-2, einde programma 
Terug naar overzicht
Ledenprijs € 182
Niet ledenprijs € 242
13 april 2022
18.30 uur
7 licentiepunten
KNVB Campus, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist