Geschiedenis

De VVON is opgericht op 23 maart 1946. Dat gebeurde in café-restaurant “De Roode Leeuw” aan het Damrak te Amsterdam.

De VVON werd in eerste instantie niet opgericht als vakbond, maar als vereniging en bestond uit slechts een klein groepje trainers waarbij de gezelligheid misschien wel de belangrijkste rol speelde. De eerste voorzitter van de VVON was Carel Buenting. Een van de andere prominente oprichters was Jaap van der Leck, ook wel bekend als de “secretaris-generaal”. In de beginjaren moest de VVON het doen met ongeveer vijftig leden, maar de vereniging groeide snel en werd later omgedoopt tot vakbond.

Bijscholing

In die tijd werd een trainersdiploma eigenlijk zonder problemen uitgereikt aan oud-spelers van formaat.

In die tijd werd een trainersdiploma eigenlijk zonder problemen uitgereikt aan oud-spelers van formaat. Zij konden zonder verdere opleiding direct trainer worden bij een club. Het volwassen worden van de VVON bracht hier verandering in. In de jaren ’50 ontstond “de week van Lunteren”, een bijscholingsweek voor trainers: uniek in die tijd.

Later werden er in samenwerking met de KNVB professionele bijscholingscursussen opgezet waar voetbaltrainers licentiepunten konden halen om hun trainerslicentie te behouden.

Voetbal is een internationale sport en ook de VVON zocht aansluiting bij de internationale voetbalwereld. In de jaren ’80 sloot de VVON zich dan ook aan bij de AEFCA, de Europese belangenbehartiger van voetbalcoaches. De invloed van de VVON werd hierdoor langzaam maar zeker groter en de positie van voetbalcoaches in Nederland steeds verder verbeterd.

CBV

Op 13 maart 1991 werd onder de vlag van de VVON de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CVB), als 16e afdeling van de VVON, opgericht. Op 14 februari 1996 heeft de CBV zich afgescheiden van de VVON en is als zelfstandige belangenbehartiger voor coaches in het betaalde voetbal verder gegaan.

In de dagelijkse praktijk werken de VVON en de CVB tegenwoordig nauw samen, bijvoorbeeld in de organisatie van het jaarlijkse congres voor voetbaltrainers.

Inmiddels telt de VVON meer dan 4000 leden en is zij niet meer weg te denken in het hedendaagse voetbal.

Artikelen van vroeger:

40 jaar VVON
Eerste uitgave van de trainercoach
60 jaar VVON, een bloemlezing