Licentiepunten

Met ingang van 1 juli 2004 wordt een trainerslicentie (UEFA A t/m C) alleen verleend indien de betrokken trainer-coach kan aangeven dat hij in de voorafgaande vijf jaar minimaal twaalf licentiepunten heeft behaald d.m.v. gevolgde bijscholing. Voor UEFA Pro geldt minimaal 15 licentiepunten in de voorafgaande 3 jaar.

Deze bijscholing dient erkend te zijn door de KNVB en de VVON. Door middel van het overleggen van kopieën van certificaten of andere bewijsstukken, moet worden aangetoond dat aan deze eis is voldaan. Overigens geldt ook een door de KNVB georganiseerde trainersopleiding als erkende (bij-)scholing.

De VVON streeft er nadrukkelijk naar om al haar leden in staat te stellen om in een periode van vijf jaar tegen minimale kosten de bijscholingen te kunnen volgen. Voor de bijscholingscursussen die de KNVB aanbiedt, wordt cursusgeld van de cursisten gevraagd.

Opleidingen

Informatie over opleidingen vind je op de website van de KNVB (KNVB Academie).
Telefoon: 0343-499577 en E-mail: academie@knvb.nl