Licentiepunten

Vanaf 2004 dienen trainers verplicht bij te scholen om te kunnen voldoen aan de licentieplicht. Met ingang van 1 juli 2019 wordt een trainerslicentie (UEFA Pro t/m C) alleen verleend indien de betrokken trainer-coach kan aangeven dat hij in de voorafgaande drie jaar minimaal vijftien licentiepunten heeft behaald d.m.v. gevolgde bijscholing. Voor UEFA Pro was deze regeling (elke 3 jaar 15 licentiepunten) overigens al sinds 2004 van kracht.

Deze bijscholing dient erkend te zijn door de KNVB en de VVON. Door middel van het overleggen van kopieën van certificaten of andere bewijsstukken, moet worden aangetoond dat aan deze eis is voldaan. Overigens geldt ook een door de KNVB georganiseerde trainersopleiding als erkende (bij-)scholing.

De VVON streeft er nadrukkelijk naar om al haar leden in staat te stellen om in een periode van drie jaar tegen minimale kosten de bijscholingen te kunnen volgen. Voor de bijscholingscursussen die de KNVB aanbiedt, wordt cursusgeld van de cursisten gevraagd.