Opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap van de VVON opzeggen? Hieronder treft u een formulier aan om uw lidmaatschap op te zeggen. Wilt u zich voor het komende kalenderjaar uitschrijven, dan dient u dit te doen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Opzeggingen op 1 november of later kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen voor het komende kalenderjaar.

Wenst u op te zeggen per 01-01-2025, dan dient u op te zeggen vóór 1 november 2024. Opzeggen voor het kalenderjaar 2024 is dus niet meer mogelijk.

Let op: Het komt nogal eens voor dat het lidmaatschap wordt opgezegd vanwege het feit dat men op dat moment even (tijdelijk) niet actief is als trainer-coach. Houd er dan wel rekening mee dat, bij een hernieuwde aanmelding als VVON-lid, een wachttijd bestaat van 3 maanden voordat weer een beroep kan worden gedaan op hulp/rechtsbijstand door de VVON bij een arbeidsconflict met uw vereniging/werkgever. Daarnaast is er vanaf 1 januari 2020 ook sprake van inschrijfkosten (Euro 20,00) voor nieuwe leden.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om in het onderstaande formulier aan te geven waarom u uw lidmaatschap op wilt zeggen? Wij gebruiken deze informatie om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

  • Dit is de eerste opzegmogelijkheid
  • Deze kunt u vinden onder Mijn VVON.