Conflictbemiddeling

Soms komt het voor dat er bij een voetbalclub sterke twijfels ontstaan over het functioneren van de voetbalcoach. Ook wanneer het nog niet tot daadwerkelijke stappen is gekomen, is het raadzaam om direct al de VVON in te schakelen. Wij kunnen dan namens u bemiddelen in de ontstane situatie.

Twijfels hebben vaak de kenmerken van een olievlek. Ze ontstaan bij een persoon, maar het duurt niet lang of meerdere mensen slaan aan het twijfelen. Omdat voetbalwerkgevers waarschijnlijk niet bij de eerste twijfel contact opnemen met de voetbalwerknemer zijn de twijfels op het moment dat ze u als voetbalcoach ter ore komen vaak al levensgroot.

Bovendien kan het zijn dat de twijfel niet door één specifieke gebeurtenis wordt veroorzaakt, maar door een combinatie van gebeurtenissen, die elk de bestaande twijfel versterken. Het gaat dan uiteraard vaak om tegenvallende sportieve resultaten, maar ook om meningsverschillen in de trainersstaf of slechte communicatie naar het bestuur.

Wat kunt u doen?
Wanneer u vermoed dat er getwijfeld wordt over uw aanblijven als voetbalcoach, dan is het verstandig om zo snel mogelijk openheid van zaken te vragen aan (het bestuur van) de verening. Krijgt u inderdaad de bevestiging dat er twijfels ontstaan zijn, dan is het verstandig om te vragen naar een schriftelijke toelichting daarop.

De tweede stap is contact opnemen met de VVON. De VVON-vertegenwoordiger kan dan al in een vroegtijdig stadium dienen als klantbord, scherpe vragen stellen en een voorlopig oordeel en/of advies geven.

Zorg ervoor dat u niet alleen gaat, maar zich laat vergezellen door een ervaren deskundige van de VVON.

Wordt u uitgenodigd voor een bespreking die wel eens zou kunnen leiden tot uw ontslag of non-actiefstelling, zorg er dan voor dat u niet alleen gaat, maar een ervaren deskundige van de VVON meeneemt. U staat er dan niet alleen voor en zal uw emoties waarschijnlijk beter kunnen controleren. Zo doet u geen uitlatingen die later in uw nadeel kunnen worden uitgelegd.

Meestal is het niet verstandig om tijdens een dergelijk gesprek al direct in discussie te gaan. U kunt beter vragen om een schriftelijke toelichting op het besluit en daar samen met uw VVON-deskundige op gepaste wijze op reageren.

Snel contact opnemen

Wat de situatie ook is, contact opnemen met de VVON is altijd een goed idee. Misschien vindt u het niet nodig dat wij u vergezellen, maar het is altijd goed om te overleggen. Wij dienen u graag van advies!
Ga naar de pagina SERVICE & CONTACT en vraag ons om advies.