Juridische bijstand

bij non-actief stelling of ontslag

Of u het nu goed doet of niet, het overkomt bijna elke trainer-coach wel een keer. De werkgever (de voetbalvereniging of –stichting) wil van u af. Misschien vallen de sportieve resultaten tegen. U communiceert niet goed genoeg of de chemie tussen de spelers is er niet meer. En dat wordt u als voetbalcoach aangerekend.

De werkgever heeft er uiteraard alles aan gedaan om de situatie te redden, maar ziet geen andere mogelijkheid dan u mede te delen dat u per direct, of vanaf een door de werkgever bepaalde datum, geen trainer-coach meer kunt zijn.

Het moment waarop de vereniging haar besluit kenbaar maakt aan de trainer-coach wisselt nogal. Regelmatig wil een vereniging gedurende het lopende seizoen afscheid nemen van de werknemer, en het gebeurt ook dat de werkgever besluit, bijvoorbeeld na een evaluatie in de winterstop, aan het einde van het seizoen de samenwerking te beëindigen.

Probleem is vaak dat de bestaande arbeidsovereenkomst meestal geen ruimte laat de samenwerking tussentijds te beëindigen. De voetbalclub ziet dat echter vaak (ten onrechte) anders.

Het ontslaggesprek
De wijze waarop de voetbalclub haar besluit kenbaar maakt kan ook verschillen. De ene keer wordt de trainer-coach uitgenodigd voor een evaluatiegesprek en is het resultaat van zo’n gesprek niet gunstig voor hem of haar.

Het komt ook voor dat de trainer-coach deze mededeling (plotseling) telefonisch wordt gedaan. In veel gevallen wordt daarbij direct (mondeling) aangegeven dat de afhandeling van de bestaande arbeidsovereenkomst binnenkort zal worden besproken.

Wat kunt u doen?
Overkomt u het bovenstaande, beheers dan uw emoties en ga vooral niet in discussie. Deel het bestuur van de voetbalclub schriftelijk mede dat u niet akkoord gaat met het door de werkgever genomen besluit en dat u uiteraard beschikbaar bent en blijft om arbeid te verrichten.

Geef ook aan dat u van de werkgever een schriftelijke verklaring wenst met betrekking tot het genomen besluit om u op non-actief te stellen of te ontslaan. Uiteraard kunt u zelf bovenstaande acties ondernemen, maar de VVON helpt u ook graag in dit soort situaties.

Om (procedure-)fouten te voorkomen is het advies om direct contact te zoeken met de VVON via de pagina
SERVICE & CONTACT. Wij helpen u dan graag verder met de hierboven genoemde schriftelijke communicatie of nemen de gehele kwestie op uw verzoek volledig van u over.

Professionele juridische bijstand
In nauw overleg met u zal de VVON-vertegenwoordiger u adviseren en vakkundig bijstaan in de afwikkeling van uw arbeidsovereenkomst. In veel gevallen lukt het om uiteindelijk te komen tot een (financiële) regeling met de voetbalclub en kan de bestaande arbeidsovereenkomst uiteindelijk met wederzijds goedvinden worden ontbonden.

In veel gevallen lukt het om uiteindelijk te komen tot een (financiële) regeling met de voetbalclub.

Uiteraard zorgt de VVON dan voor het opstellen van de eventueel noodzakelijke vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is nodig wanneer u aanspraak wilt gaan maken op een werkloosheidsuitkering via het UWV. Bij dit alles kan de VVON u uiteraard adviseren en behulpzaam zijn.

Arbitragezaak
Helaas lukt het onze VVON-vertegenwoordigers niet altijd om te komen tot een (voortijdige) ontbinding van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Wanneer dit het geval is kan, nadat het bestuur van de VVON het geschil heeft beoordeeld, professionele juridische bijstand worden ingeschakeld. Dat betekent dat het geschil wordt overgenomen door de “huisadvocaat” van de VVON.

Bij een blijvend meningsverschil wordt de zaak overgenomen door de huisadvocaat van de VVON

Uiteindelijk kan zowel de voetbalclub als ook de voetbalcoach vragen om via een arbitragezaak een uitspraak te doen in het ontstane arbeidsconflict. Partijen zullen in een dergelijk geval moeten verschijnen voor de Arbitragecommissie van de KNVB.

Uiteraard zal de VVON-advocaat u dan bijstaan in de arbitragezaak. De uiteindelijke uitspraak van de KNVB Arbitragecommissie is bindend voor alle partijen.