Aanvragen licentie

ALGEMEEN

Wanneer je in het amateurvoetbal of betaald voetbal in de door het bondsbestuur aangewezen divisies en/of klassen als Trainer-coach actief wilt zijn, heb je een geldige trainerslicentie nodig. Hieronder staan de mogelijkheden en eisen voor de aanvraag en een verlenging.

Een trainerslicentie ontvang je c.q. kun je aanvragen als je in het bezit bent van een door de KNVB erkend trainersdiploma. Een trainerslicentie is drie jaar geldig. Om de trainerslicentie na drie jaar te verlengen, worden trainer-coaches geacht om licentiepunten te verzamelen. Het aantal te behalen licentiepunten is vastgesteld op vijftien punten in drie jaar. Hiermee volgt de KNVB de bestaande eisen van de UEFA.

Het voornaamste doel van het trainerslicentiesysteem is dat trainers zich na het behalen van een trainersdiploma, blijven ontwikkelen in het trainersvak. In het continu veranderende voetballandschap nemen de kwaliteitseisen toe en is bijscholen noodzakelijk.

JOUW PERSOONLIJKE PROFIEL – MIJN VVON

Wanneer je lid bent van de VVON, kun je op jouw persoonlijke profiel (Mijn VVON) de door jou behaalde licentiepunten van de door de VVON georganiseerde bijscholingen terugvinden. Ook kun je in jouw profiel registeren tot wanneer jouw licentie geldig is.

Op korte termijn hopen wij ook de mogelijkheid te kunnen bieden om ook behaalde licentiepunten bij derden te kunnen toevoegen aan jouw persoonlijke profiel Mijn VVON. Vanaf dat moment is het dan eveneens mogelijk via een download van de door jou behaalde punten een licentie aan te vragen, waardoor de uitgifte en het bewaren van certificaten achterwege kan blijven.

AANVRAGEN EN VERLENGEN VAN DE TRAINERSLICENTIE

Als je in het bezit bent van een door de KNVB erkend trainersdiploma kun je je digitale trainerslicentie bij de KNVB aanvragen. Dit kan tot drie jaar na het behalen van je diploma zonder dat je bijscholing(en) hoeft te volgen. Na deze drie jaar moet je eerst bijscholing(en) volgen om vijftien licentiepunten te halen.

Het aanvragen van een nieuwe trainerslicentie kan door het invullen van het aanvraagformulier met daarbij een kopie van jouw door de KNVB erkende trainersdiploma. Bij het verlengen van je trainerslicentie stuur je ook een kopie van de certificaten met je behaalde licentiepunten mee of verwijs je in de aanvraag naar het aantal geregistreerde licentiepunten in je eigen digitale trainerslicentie-account. Het is niet mogelijk om eerder dan drie maanden voor de huidige einddatum van je trainerslicentie te verlengen.

De kosten voor het afgeven van een trainerslicentie kunt u navragen bij de KNVB.
Op de website van de KNVB kunt u tevens het aanvraagformulier  (verlengde) trainerslicentie terugvinden.

Aanvragen kan alleen op het moment dat je lid bent van de KNVB (via een vereniging of als vrijwillig lid van de KNVB). Wanneer je vrijwillig lid wilt worden kan dit door het invullen van het aanmeldingsformulier vrijwillig lid trainers. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Deze kosten worden jaarlijks door de KNVB vastgesteld.

Let op: wanneer u werkzaam bent bij een vereniging als trainer-coach is deze vereniging verplicht u als lid aan te melden bij de KNVB.
Op de website van de KNVB kunt u het aanvraagformulier vrijwillig lid worden van de KNVB terugvinden.

VRAGEN?

Voor alle vragen op het gebied van trainerslicenties kunt u contact opnemen met KNVB Contact via:
Telefoon: 088 – 0275050 en Email: contact@knvb.nl