In de rubriek "Oefenstof" (overzicht oefenstof) treft u 10 video's aan met oefenvormen zoals deze te zien zijn geweest op het 14 Nederlands Trainerscongres op 6 mei 2016 te Zwolle.

Poll

Het is goed wanneer de VVON zich blijft inspannen om onbevoegd trainen en coachen te bestrijden.