Dispensatie

Het bestuur amateurvoetbal is vanaf 1 oktober 2015 voor onbepaalde tijd bevoegd en verantwoordelijk voor het zelfstandig behandelen van dispensatieverzoeken op grond van artikel 17 van het Algemeen Reglement zover het betreft dispensatieverzoeken met betrekking tot de UEFA A licentie en lager.

Elke dispensatieaanvraag zal voor advies worden voorgelegd aan VVON.

Uitgangspunt

In het bezit van een geldige licentie.

Geen dispensatie

  1. Bij deelname aan of inschrijving voor een trainerscursus;
  2. Bij onvoldoende licentiepunten.

Wel dispensatie

In artikel 17 – Trainer-coach is onderstaande tekst opgenomen:

Artikel 7.

Indien:

  • het eerste team van een vereniging promoveert, en
  • de in dienst zijnde hoofdtrainer-coach daardoor niet meer over de vereiste licentie beschikt,

kan het bondsbestuur de hoofdtrainer-coach dispensatie verlenen van het in lid 4 of 5 bepaalde met betrekking tot het gepromoveerde team voor de duur van één seizoen aansluitend aan het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.

De dispensatie genoemd onder a dient aangevraagd te zijn uiterlijk twee weken na afloop van het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.

Bij ontslag of vrijwillig vertrek van de hoofdtrainer-coach.

In dat geval geldt dispensatie voor maximaal vijf weken, ingaande de week na de officiële ontslagdatum c.q. datum van op non-actiefstelling/vertrek trainer-coach.

Wanneer een hoofdtrainer-coach tijdens het seizoen stopt of op non-actief wordt gesteld c.q. ontslagen wordt kan de vereniging voor maximaal vijf weken, ingaande de week na de officiële ontslagdatum, dispensatie aanvragen. Na deze periode moet er een trainer/coach aangesteld worden met het vereiste diploma en een geldige trainerslicentiepas. De vereniging moet zo snel mogelijk dispensatie aanvragen voor de eventuele vervanger voor deze vijf weken.