Externe bijscholing

Naast de bijscholingen die georganiseerd worden door de VVON zijn er ook bijscholingen voor voetbaltrainers die georganiseerd worden door de KNVB zelf of door andere partijen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle bijscholingen die de moeite waard zijn om bij te wonen. Bij iedere bijscholing wordt vermeld of, en zo ja hoeveel, licentiepunten zijn toegekend aan de desbetreffende bijscholing. Zorg er voor dat u na afloop van een externe bijscholing een certificaat van deelname ontvangt. Dit certificaat heeft u namelijk nodig bij het aanvragen c.q. verlengen van uw trainerslicentie.