Licentie

De KNVB kent diverse trainerslicenties die elk de bevoegdheid geven om op een bepaald niveau werkzaam te zijn als hoofd- of assistent-trainer-coach. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door het bondsbestuur en vastgelegd in het Algemeen Reglement (artikel 17) en het Handboek Competitiezaken (paragraaf 1.10).

Geldigheidsduur licentie

  • De afgegeven trainerslicentie (UEFA Pro t/m C) is geldig voor een periode van drie jaar. De trainer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen (dus het tijdig bijscholen) van de licentie.
  • VVON-leden kunnen zelf, via de VVON-website en hun persoonlijke profiel (Mijn  VVON), registeren tot wanneer de digitale licentie geldig is. Ook worden via Mijn VVON de behaalde licentiepunten bij VVON-bijscholingen geregistreerd. Hierdoor kunt u als trainer zelf in gaten houden wanneer uw licentie verloopt en hoeveel licentiepunten u nog moet halen om uw licentie met 3 jaar te kunnen verlengen of een licentie kunt aanvragen.

Controle en sancties op Onbevoegd Trainen en/of Coachen
De KNVB controleert of de verenigingen over bevoegde oefenmeesters beschikken. In de afgelopen jaren is de controle op Trainerslicenties door de KNVB verscherpt. Hierbij zal nadrukkelijk gebruik worden gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). In de klassen waarin de verplichting geldt om te beschikken over een Trainer-coach met geldige licentie, is het  verplicht om deze Trainer-coach op het DWF te vermelden.

Voor alle vragen op het gebied van trainerslicenties kunt u contact opnemen met KNVB Contact via:
Telefoon: 088 – 0275050 en Email: contact@knvb.nl