Licentie

Alleen degene die in het bezit is van een erkend voetbaltrainersdiploma komt in aanmerking voor een licentie. Het bondsbestuur van de KNVB stelt vast welke voetbaltrainer-diploma’s zijn erkend en recht geven op welke licenties.

Het overzicht

Jaarlijks stelt de KNVB, na overleg met de VVON, vast voor welke klassen in het amateurvoetbal een geldige trainerslicentie verplicht wordt gesteld. Voor het seizoen 2016/2017 gelden voor onderstaande klassen de licentie-eisen zoals genoemd in Artikel 17 van het Algemeen Reglement van de KNVB.

Bevoegdheid trainers voor bepaalde klassen in het veldvoetbal seizoen 2016/’17.
De eisen, genoemd in artikel 17 van het Algemeen Reglement, zijn van toepassing op de volgende klassen:

 • Standaardteams mannen zaterdag en zondag (m.u.v. de 6e klasse)
 • Eredivisie vrouwen
 • Topklasse vrouwenvoetbal
 • Hoofdklasse vrouwenvoetbal

Bevoegdheid trainers voor bepaalde klassen in het zaalvoetbal seizoen 2016/’17.
De eisen, genoemd in artikel 17 van het Algemeen Reglement, zijn van toepassing op de volgende klassen:

 • Topdivisie
 • Eredivisie
 • Eerste divisie
 • Eredivisie vrouwen

Geldigheidsduur

 • De afgegeven trainerslicentie (UEFA A t/m C) is geldig voor een periode van vijf jaar. De trainer krijgt tijdig voor het verstrijken van de einddatum bericht omtrent de verlenging van zijn licentie. De UEFA Pro licentie heeft een geldigheidsduur van drie jaar.

Controle en sancties op Onbevoegd Trainen en/of Coachen
De KNVB controleert of de verenigingen over bevoegde oefenmeesters beschikken. In de afgelopen jaren is de controle op Trainerslicenties door de KNVB verscherpt. Hierbij zal nadrukkelijk gebruik worden gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). In de klassen waarin de verplichting geldt om te beschikken over een Trainer-coach met geldige licentie, is het  verplicht om deze Trainer-coach op het DWF te vermelden.

 • Voor de Trainer-coach is het verplicht de licentiepas bij zich te hebben en te kunnen tonen aan de scheidsrechter. Wanneer de licentiepas niet aanwezig is zal de scheidsrechter hier melding van maken. Tenslotte zijn ook de straffen/boetes verhoogd. Niet alleen voor de vereniging maar ook voor de Trainer-coach die onbevoegd is.
 • Een overzicht van personen dien zich in de dug-out c.q. binnen de afrastering mogen begeven.
 • Een overzicht van sancties bij Onbevoegd Trainen en/of Coachen.

Voor alles wat met trainerslicenties te maken heeft kan contact opgenomen worden afdeling trainerslicenties. Telefoon: 0343-751451  en E-mail: trainerslicenties@knvb.nl