Geplaatst op 19 maart 2012

Na aangifte VVON bij Tuchtcommissie komt ook de KNVB in aktie

Vanaf begin dit jaar heeft de KNVB steeds de indruk gewekt dat zij op korte termijn aangifte zou doen inzake de stromanconstructie bij Topklasser SVZW uit Wierden. Toen medio maart nog steeds geen aktie was ondernomen door de KNVB heeft de VVON zelf, namens haar ruim 3500 leden, aangifte gedaan van deze onbevoegde situatie. Onmiddellijk daarna kwam er plotseling wel een reactie uit de Zeister bossen.

Na aangifte door VVON eindelijk aktie tegen Kraaij jr. vanuit de KNVB

Stromanconstructie zoals nu wordt gehanteerd bij Topklasser SVZW is volgend seizoen niet meer toegestaan
 
De VVON vraagt al vele jaren aandacht voor het fenomeen van het onbevoegd trainen. Die aandacht gold ook voor de situatie bij de voetbalvereniging SVZW waar medio november 2011, de heer H. Kraaij jr. werd aangesteld als hoofdtrainer.
Kraaij jr. maakte, kennelijk met instemming van SVZW, voor zijn werkzaamheden als (hoofd)trainer-coach gebruik van een constructie waarbij een wel bevoegde trainer-coach formeel voor SVZW als zodanig werkzaam was. De VVON heeft de KNVB ook op deze de stromanconstructie attent gemaakt en gemeld dat de werkwijze bij Topklasser SVZW volgens de reglementen van de KNVB niet is toegestaan. Het was en is voor iedereen volstrekt duidelijk dat Kraaij jr. (hij beschikt over geen enkel trainersdiploma) werkzaam is al onbevoegde Trainer-coach. Ook de KNVB erkende na enige tijd dat hier inderdaad sprake is van handelen in strijd met Artikel 17 Algemeen Reglement. Omdat de KNVB desondanks niet handhavend optrad, heeft de VVON medio maart 2012 namens haar 3500 leden aangifte bij de Tuchtcommissie gedaan wegens handelen in strijd met Artikel 17 Algemeen Reglement.
De KNVB liet ons, enkele uren na de door ons gedane aangifte, per email weten dat zij hadden besloten om Kraaij jr. tot aan het einde van dit lopende seizoen dispensatie te verlenen. De KNVB heeft schriftelijk aan Kraaij jr. gemeld dat indien deze constructie wordt toegepast bij een nieuwe vereniging, of na het huidige seizoen bij SVZW, dit niet meer zal worden getolereerd en dat indien wordt geconstateerd dat Artikel 17 opnieuw wordt overtreden, door de KNVB aangifte zal worden gedaan bij de Tuchtcommissie. Als VVON hadden wij graag een uitspraak willen hebben van de Tuchtcommissie die zou gelden voor het huidige seizoen.
Het heeft de VVON verbaasd dat tot het verlenen van dispensatie is besloten omdat volgens afspraken tussen de KNVB en de VVON dispensatie alleen kan worden verleend aan een Trainer-coach die minimaal beschikt over het naast lagere diploma. Omdat Kraaij jr. over geen in Nederland erkend (voetbal)trainersdiploma beschikt, is de dispensatie naar onze mening een onjuist toegepaste maatregel.
Kraaij jr. gaat volgend seizoen aan de slag bij JVC Cuijck. Naar verluidt heeft JVC Cuijck al geprobeerd de KNVB om de tuin te leiden door te zeggen dat Kraaij jr. gaat werken als technisch directeur. Gelet op de brief van de KNVB gaan wij er echter vanuit dat, mocht Kraaij jr. opnieuw gaan trainen en/of coachen, de KNVB conform haar eigen brief direct aangifte zal doen bij de Tuchtcommissie. Uiteraard zal de VVON deze kwestie op de voet volgen en indien nodig (opnieuw) aktie ondernemen.
 
Hoofdbestuur VVON