Geplaatst op 15 mei 2012

Algemene Leden Vergadering

Geen contributie verhoging in 2013 maar wel teleurgesteld in de KNVB
Tijdens de Algemene Leden Vergadering, welke zaterdag 12 mei in Zeist heeft plaatsgevonden, is besloten om de contributie voor 2013 niet te verhogen. Positief nieuws dus voor de bijna 3600 leden. De vergadering stond verder stil bij het feit dat de KNVB in het afgelopen seizoen volstrekt onvoldoende handhavend is opgetreden tegen het onbevoegd trainen. Het verlenen van dispensatie in de situatie bij Topklasser SVZW met de onbevoegde Hans Kraaij jr. werd door de vergadering een grote schande genoemd. Komend seizoen zal de situatie bij JVC Cuijk nauwlettend worden gevolgd. Verder werd door het Hoofdbestuur aangekondigd dat aan het einde van 2012 een eerste concept “Toekomstvisie VVON” zal verschijnen. Centraal hierin zal de vraag zijn: ”Op welke wijze kunnen we onze leden op een zo professioneel mogelijke wijze van dienst zijn en welke organisatie is daar voor nodig?”.