Geplaatst op 28 mei 2017

Algemene Ledenvergadering VVON met 3 jubilarissen

Op zaterdag 27 mei 2017 vond te Zeist de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVON plaats.Voorzitter Arnold Westen sprak van een goed en positief jaar voor de VVON. Het ledenaantal groeit nog steeds (nu ruim 4.000) en ook financieel is de vereniging zeer gezond. Desondanks is het bestuur wel voornemens op korte termijn te komen met een startnotitie met een visie over de toekomst van de VVON.

Zorgen zijn er volgens de VVON-voorzitter ook. En dan met name wanneer wordt gekeken naar de onrustige situatie binnen de KNVB. Hoewel er in de Bondsvergadering van 21 maart jl. is ingestemd met diverse aanbevelingen (o.a. 1 Raad van Commissarissen voor de gehele KNVB) die zijn voortgekomen uit het onderzoek naar de Governance binnen de KNVB, heeft Betaald Voetbal nu al weer op de rem getrapt door te stellen dat men nu toch eerst orde op zaken wil stellen binnen het Betaald Voetbal. Men gaat nu toch maar eerst weer een eigen Raad van Commissarissen werven. En verder geeft men aan ongeveer 2 jaar nodig te hebben om de zaken binnen Betaald Voetbal weer op orde te hebben. Allemaal erg zorgelijk voor ons voetbal in ieder geval.

Ook maakt de VVON zich zorgen over het feit dat nu zelfs in totaal 27 Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) hebben aangegeven met een beloften teams te willen instromen in de voetbalpiramide. Wat de VVON betreft een absoluut ongewenste situatie. Tijdens de evaluatie (uiterlijk gereed 1 juli a.s.) die door Hypercube zal worden uitgevoerd zal de VVON dan ook duidelijk maken hoe we hierover denken.Inmiddels hebben 89% van de amateurclubs uit de top van de piramide (2eDivisie t/m Hoofdklasse) inmiddels reeds aangegeven geen beloften teams te willen(zie ook het bericht hierover op onze website). Logischerwijs zal de evaluatie door Hypercube geen sterk afwijkend beeld kunnen geven nemen wij aan. Daarna zijn de directeur Amateurvoetbal en de Ledenraad aan zet.

Tijdens de vergadering werden ook een 3-tal leden gehuldigd voor langdurig lidmaatschap. Frits Bosch en Tom Heijkoop werden gehuldigd i.v.m. hun 25-jarig lidmaatschap. Jacob Botter (Coördinator district Noord) werd zelfs gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Op de foto de 3 jubilarissen. Van links naar rechts: Jacob Botter, Frits Bosch en Tom Heijkoop.