Geplaatst op 10 mei 2024

BELANGRIJKE ONDERWERPEN VOOR IEDERE VOETBALTRAINER

Hieronder een aantal onderwerpen die al eens vaker zijn besproken.
Maar het is goed, zo denken wij, om het geheugen wat op te frissen.

Einde arbeidsovereenkomst? Dan het volgende niet vergeten

In de afgelopen maanden hebben we al veel berichten gezien van trainers en clubs die hebben aangekondigd aan het einde van dit lopende seizoen uit elkaar te gaan. Dit is dan vrijwel altijd in goed overleg. Op dit moment zien we echter ook weer diverse situaties waarbij het niet in goed overleg wordt opgelost, maar waar (meestal de vereniging/werkgever) vroegtijdig afscheid wil nemen van de trainer. Het is dan voor de trainer belangrijk tijdig de VVON in te schakelen voor advies. Uiteraard kun je als trainer (werknemer) zelf alles regelen, maar vergeet dan vooral ook het volgende niet:

@        Zorg bij een vroegtijdige beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst voor een deugdelijke beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst die aan de eisen voldoet. Deze heb je namelijk nodig wanneer je WW wilt gaan aanvragen. Kijk op UWV.nl waaraan je moet voldoen om een WW-uitreiking te kunnen aanvragen.

       Wanneer je vertrekt bij een club heb je recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding die je krijgt bij het einde van de arbeidsovereenkomst. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van het brutosalaris (incl. vakantiegeld en overige toelagen) en hoe lang u in dienst was. Je hebt recht op 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag. Ook wanneer je korter dan 1 jaar in dienst bent geweest heeft u recht op een deel van 1/3 maandsalaris. Bij twijfel altijd contact opnemen met de VVON.

Arbeidsovereenkomst of Overeenkomst van opdracht

In het recente verleden hebben we ook al eens aandacht besteed aan dit onderwerp. Het dringende advies van de VVON was en is nog steeds, om wanneer je géén zelfstandige bent, altijd gebruik te maken van een arbeidsovereenkomst. Wanneer je géén zelfstandige bent, niet bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, niet beschikt over een Btw-nummer en géén BTW belaste facturen verstuurt voor verrichte diensten, dan kun je grote vraagtekens zetten bij de keuze voor een ‘Overeenkomst van Opdracht’.

Meestal is het de vereniging die komt met het idee/verzoek om de afspraken vast te leggen in een Overeenkomst van Opdracht. De werkgever c.q. de vereniging komt uiteraard niet zomaar met dit verzoek. Voor de verenging heeft het meestal alleen maar voordelen, terwijl de trainer-coach zit met de nadelen.

En wat zijn dan die voordelen (en dus nadelen voor de trainer) van zo’n constructie:

  1. De overeenkomst van opdracht is fiscaal voordeliger voor de vereniging. De vereniging hoeft bijvoorbeeld geen loonbelasting te betalen over de vergoeding die wordt betaald. Dit komt dus voor rekening van de opdrachtnemer, de trainer-coach.
  2. Opdrachtnemer hoeft niet doorbetaald te worden bij ziekte of vakantie. Wordt de opdrachtnemer (de trainer) ziek tijdens het uitvoeren van de opdracht, of neemt deze vakantie op? Dan is de opdrachtgever niet verplicht de opdrachtnemer door te betalen. Er is namelijk geen sprake van loondienst of een dienstverband.
  3. Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever de overeenkomst van opdracht op elk moment kan opzeggen. Hierbij is niet relevant of de overeenkomst van opdracht is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Als trainer ben je dus in feite vogelvrij. Zonder reden kan de vereniging van jou als trainer-coach afscheid nemen. En vervolgens heb je dus geen recht op een WW-uitkering en/of een transitievergoeding.

Conclusie. Wanneer je géén ZZP’er bent, kies dan ook nooit voor een overeenkomst van opdracht. Ook niet wanneer de verenging dit aan u vraagt. Als de vereniging daarentegen de wederzijdse verplichtingen wil vastleggen in een overeenkomst van opdracht, leg het concept (dus voordat u akkoord gaat) daarvan dan eerst voor aan de VVON. Dit kan veel ellende achteraf voorkomen.

Wat te doen wanneer er een conflict dreigt of wanneer u het vermoeden heeft dat de vereniging de arbeidsovereenkomst voortijdig wenst te beëindigen

Wanneer u vermoed dat er getwijfeld wordt over uw aanblijven als voetbalcoach, dan is het verstandig om zo snel mogelijk openheid van zaken te vragen aan (het bestuur van) de verening. Krijgt u inderdaad de bevestiging dat er twijfels ontstaan zijn, dan is het verstandig om te vragen naar een schriftelijke toelichting daarop.

De tweede stap is contact opnemen met de VVON. De VVON-vertegenwoordiger kan dan al in een vroegtijdig stadium dienen als klankbord, scherpe vragen stellen en een voorlopig oordeel en/of advies geven. Wordt u uitgenodigd voor een bespreking die wel eens zou kunnen leiden tot uw ontslag of non-actiefstelling, dan is het beter om niet alleen te gaan. Neem iemand mee die u vertrouwt en die inhoudelijk op de hoogte is van het (dreigende) conflict. U staat er dan niet alleen voor en u zult uw emoties waarschijnlijk beter kunnen controleren. Zo doet u geen uitlatingen die later in uw nadeel kunnen worden uitgelegd.

Het komt ook voor dat u wordt verrast tijdens een gesprek met de vereniging. U dacht bijvoorbeeld dat u in gesprek ging over de eerste helft van het seizoen, maar u krijgt te horen dat ze per direct afscheid van u willen nemen. Ga dan ook vooral niet in discussie. Vraag de vereniging om het besluit schriftelijk toe te lichten en geef aan dat u beschikbaar bent en blijft om uw werk te doen. Na het gesprek neemt u direct contact op met de VVON. Samen bespreken we dan hoe u (of de VVON) gaat reageren richting de vereniging.

De vaststellingsovereenkomst

Via een vaststellingsovereenkomst kan de arbeidsovereenkomst eindigen zonder het recht op een WW-uitkering te verliezen. De vaststellingsovereenkomst moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het is van belang dat er een neutrale aanleiding voor het ontslag wordt opgenomen:

  • Er mag geen dringende reden voor het ontslag zijn. Een dringende reden is: diefstal, fraude, mishandeling of werkweigering. Dit zijn redenen waarvoor ontslag op staande voet geldt.
  • U mag niet schuldig zijn aan het ontslag Als u door uw eigen gedrag uw baan verliest, bent u verwijtbaar werkloos. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering. Om uw WW niet te verliezen, mag u dus niet schuldig zijn aan het ontslag. Daarom moet er een neutrale ontslagreden in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

De VVON kan u uiteraard behulpzaam zijn bij het opstellen (of controleren) van een vaststellingsovereenkomst.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig, maar ben je nog geen lid van de VVON?

KIJK DAN HIER voor alle voordelen van het VVON-lidmaatschap en word nu lid.