Geplaatst op 7 juli 2017

Conclusies evaluatierapport glashelder: clubs willen geen beloftenteams in 2e en 3e Divisie

Management samenvatting evaluatierapport voetbalpiramide

Sinds het seizoen 2016/2017 heeft het Nederlands topvoetbal een nieuwe vorm. De competities van het amateur- en betaald voetbal zijn met elkaar verbonden. Waar in de top de Eredivisie en Jupiler League onveranderd zijn gebleven, is direct daaronder een nieuwe Tweede divisie toegevoegd. Er is daarmee ruimte in de piramide gecreëerd voor beloftenteams van betaald voetbalclubs, die voorheen uitkwamen in een gesloten competitie. Dit rapport beschrijft de resultaten van de evaluatie van de geoptimaliseerde voetbalpiramide.

De evaluatie is op drie verschillende manieren uitgevoerd:

  • Enquête clubs en spelers
  • Interviews met een aantal clubs en stakeholders waaronder de VVON
  • Data-analyse

Uit de enquêtes is een beeld opgebouwd van de mening van de clubs en de spelers over een zestal hoofdonderwerpen. Door middel van een aantal interviews is een verdieping gemaakt op de enquête vragen. Uit een analyse van de verzamelde data is gebleken of de resultaten uit de enquête en de interviews bevestigd of ontkracht worden.

Algemeen

De top van het Nederlandse voetbal heeft historisch gezien een grote reputatie als vindplaats van creativiteit, vooruitgang en maatschappelijke verbondenheid. Het is daarom des te opmerkelijker dat juist de top van ons voetbal als een van de laatsten op ons continent de stap gezet heeft naar de volledige aansluiting van de gehele voetbalpiramide. Bovendien verdeelt deze laatste stap het voetbal diep. Daar waar elke club altijd streeft naar sportieve successen en de daarbij behorende uitdaging op het eerste hogere niveau, heeft een fors deel van de Nederlandse amateurtop onder de huidige omstandigheden geen behoefte de stap te zetten naar het tweede niveau van ons land (de Jupiler League).

Dit rapport probeert inzicht te geven in de herkomst van deze parallax. We hebben bij de interviews daarom niet beperkt tot het evalueren van de bestaande situatie, maar ook gevraagd wat er te doen staat om de genoemde disharmonie op te heffen. Op deze wijze leveren we onze opdrachtgevers bouwstenen voor de toekomst. Hieronder de beknopte hoofdlijn per invalshoek van het onderzoek.

Hypercube heeft het rapport gebaseerd op informatie zoals die aan de gesprekken met de stakeholders en de verkregen data is ontleend. Hypercube heeft zich onthouden van het zelfstandig kiezen van positie met betrekking tot de in dit rapport beschreven standpunten.

Sportief

Er was veel spanning in de Tweede divisie omdat de teams aan elkaar gewaagd waren, dit was echter negatieve spanning. De spanning naar boven toe werd gemist. Deze spanning kan gecreëerd worden door extra promotieplekken, hoewel er weinig animo lijkt voor promotie naar de Jupiler League. Bovendien wordt er veel waarde gehecht aan periodekampioenschappen. De spanning in de Derde divisie wordt niet als anders ervaren in vergelijking met de Topklasse.

De Tweede divisie is sterker dan de Topklasse vorig seizoen, terwijl de beide Derde divisies zwakker zijn. De Derde divisie zondag en vorig seizoen ook de Topklasse zondag zijn zwakker dan hun equivalenten op de zaterdag. De competities zijn allemaal wel meer gebalanceerd dan vorig seizoen.

In de Tweede divisie blijkt de spreiding in reisafstanden kleiner te zijn dan in de Topklasse van vorige seizoenen. Dit betekent dat de kwaliteit zich centreert in slechts een deel van het land. Daartegenover staat wel in zowel de Tweede divisie als de Derde divisie de afname van het aantal derby’s door velen als een groot gemis wordt ervaren, vooral door de zaterdagclubs.

Publieke belangstelling en financiën

De clubs die uit de Topklasse zaterdag naar de Tweede divisie zijn gegaan hebben een teruggang gezien in het aantal bezoekers (en daarmee de recettes en baromzet). De zondagclubs hebben niet veel ge-merkt aan extra bezoekers. De twee extra thuiswedstrijden hebben niet opgewogen tegen het verlies aan toeschouwers. De media aandacht in de Tweede divisie wordt als positief ervaren.

Ook in de Derde divisie zijn de bezoekers iets lager door de toevoeging van de beloftenteams en door de grotere reisafstanden. Maar ook in de Derde divisie wordt de media exposure positief beoordeeld, voornamelijk in de kranten. De regionale TV zenders hebben minder aandacht omdat het niet het hoogste amateurniveau is.

Opzet en indeling divisies

In de Tweede divisie is er veel kritiek op het speelmoment. De meeste clubs willen graag een vast aanvangstijdstip op zaterdag variërend tussen 14:30 en 15:30.

Over de zaterdag/zondag scheiding zijn de meningen verdeeld. Een aantal geïnterviewden ziet graag dat wanneer er een extra Tweede divisie wordt geïnstalleerd, deze regionaal ingedeeld wordt, terwijl anderen liever de zaterdag/zondag scheiding terug ziet. Hetzelfde geldt voor de Derde divisie, waar een aantal liever een regionale indeling ziet.

Promotie en degradatie

Het idee van doorstroming door de hele piramide is goed, maar er zijn op dit moment weinig clubs die op promotie vanuit de Tweede divisie naar de Jupiler League zitten te wachten. Promotie wordt op dit moment niet als beloning maar als straf gezien door de meeste clubs. Daartegenover staat wel dat veel clubs graag extra promotieplekken zien omwille van het toevoegen van spanning (en periodetitels) in de Tweede divisie. De promotie/degradatie tussen Tweede en Derde divisie en tussen Derde divisie en Hoofdklasse wordt als zwaar aangemerkt.

Reglementen en licentie-eisen

Uit de interviews kwam naar voren dat het huidige licentiereglement grote weerstand oproept. Voornamelijk doordat de financiële haalbaarheid en consequenties van het voldoen aan de regels roept weerstand op. Hierbij gaat het vooral om licentie-eisen rondom contractspelers, organisatie, accommodatie en rapportage. De clubs vragen zich af in welke mate de opsteller van de licentieregels zich georiënteerd heeft op de mate waarin de nakoming van deze regels invloed heeft op de economische continuïteit van de betrokken clubs.

In het algemeen lijkt het beter om de licentie-eisen in de Tweede en Derde divisie af te zwakken of meer geleiden te maken en meer aandacht te besteden aan het begeleiden van de club die promoveert naar en de club die degradeert vanuit het betaald voetbal.

Men is ook ontevreden over de strafmaat gele en rode kaarten. Er moet idealiter één lijn getrokken worden met betaald voetbal, maar minimaal een zelfde strafmaat binnen de divisie.

Beloftenteams

Naast het licentiereglement is er veel weerstand met betrekking tot de beloftenteams in de piramide. De voornaamste reden hiervoor is dat de beloftenteams bezig zijn met opleiden, terwijl het primaire belang van de amateurteams bestaat bij de gratie van de sportieve prestaties.

De clubs vinden dat de beloftenteams geen enkele toegevoegde waarde hebben zowel sportief als qua entourage niet. De toeschouwersaantallen tegen beloften (en daarmee de recettes en baromzet) was veel lager dan tegen de andere clubs. Overigens onderkent vrijwel elke geïnterviewde de sportief-technische voordelen voor de ontwikkeling van de spelers bij de beloftenteams door het meedoen in de piramide.

Om er voor te zorgen dat de clubs die hun beloftenteam in de piramide hebben, dit ook serieus aanpakken, zouden er voorwaarden gesteld moeten worden aan beloften alvorens ze mee mogen doen in de piramide.

Conclusies

Het goede nieuws voor de top van ons voetbal bestaat uit het feit dat de overgrote meerderheid het sportieve functioneren van de competitieopzet als belangrijkste invalshoek aanmerkt. Daarna volgen publieke belangstelling en financiën terwijl de beloftenteams en de reglementen en licentie-eisen de rij sluiten. Tijdens de interviews met de bestuurders heeft de nadruk gelegen op juist die laatste twee categorieën.

Het sportieve beeld laat vooral in de Tweede divisie goed nieuws zien. Dit wordt echter overschaduwd door de negatieve afdronk over de beloftenteams en de licentieperikelen. Ook de cultuurgrenzen tussen zaterdag en zondag (fors) en tussen AV en BV (exorbitant) dragen hun stenen bij aan de voorliggende controverses.

Tijdens die interviews is op niet mis te verstane wijze uiting gegeven aan de bezwaren vanuit vrijwel de gehele top van ons voetbal tegen het proces van het ontstaan van en in dit voorjaar voorgenomen bijstelling van de voetbalpiramide.

AV bestuurders blijken desgewenst bereid hun afkeer van de huidige BV opzet aan de kant te zetten en hebben geprobeerd aan te geven hoe de promotie naar de Jupiler League wel als een sportieve prijs te kunnen aanvaarden. Het fulltime professionalisme zijn, naast het aantal teams in de Jupiler League, het aantal beloftenteams en de uniformiteit van het kick-off moment met een sterke voorkeur voor de zaterdagmiddag en een afkeer tegen de vrijdagavond die op gespannen voet staat met het semi-professionalisme, als pijnpunten aangegeven. Het cultuurverschil tussen AV en BV zal de tand des tijds nodig hebben om overbrugd te worden.

Voor het gehele rapport KLIK HIER

Poll

Oeps! We konden je formulier niet vinden.