Geplaatst op 10 januari 2024

Contributie 2024

Net zoals de afgelopen jaren, zal de contributie voor het jaar 2024 worden geïnd door ClubCollect. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is géén incassobureau. Bij vragen over de contributie-inning altijd contact zoeken met de VVON en dus niet met ClubCollect.

Op welke wijze zal de contributie door ClubCollect worden geïnd?

Omstreeks 12 januari 2024 krijgt u van ClubCollect een e-mailbericht of SMS.
De e-mail of SMS die u ontvangt bevat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt. LET OP: In principe hoeft u zelf geen actie te ondernemen.

 U heeft wel de mogelijkheid om via de knop “Bekijk betaalmogelijkheden en betaal”
de contributie te voldoen via IDEAL. Indien u betaalt via IDEAL zal er uiteraard geen automatische incasso gaan plaatsvinden.

ONS ADVIES IS: BETAAL DIRECT, MAAR UITERLIJK 26 JANUARI, VIA IDEAL.
Hiermee vermijdt u eventuele problemen met de automatische incasso vanwege bijvoorbeeld onvoldoende saldo of een onjuist IBAN-nummer.

Wanneer u niet betaalt via IDEAL zal de contributie automatisch worden afgeschreven.
Uiteraard dient uw IBAN-nummer dan wel correct te zijn vermeld in uw VVON-profiel.
Is dit niet het geval, betaal dan via IDEAL of neem contact met ons op.

BETALING VIA AUTOMATISCHE INCASSO. Wanneer u niet kiest om via IDEAL te betalen, dan zal de opdracht tot automatische incasso omstreeks 26 januari 2024 aan uw bank worden aangeboden. Hiervan krijgt u ook bericht via e-mail/Sms. Vervolgens kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk van uw rekening wordt afgeschreven. Voor u is het van belang dat u vanaf 26 januari 2024 beschikt over voldoende saldo op uw rekening, omdat anders de betaling wordt gestorneerd. Stornering kost u 3,50.

Betaal op tijd en voorkom dat uw contributienota wordt verhoogd.

Vragen? Heeft u vragen en/of opmerkingen over de inning van de contributie, dan kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@vvon.nl