Geplaatst op 27 november 2016

Inspirerende studiedag bij AZ Alkmaar

Dinsdag 22 november 2016 organiseerde de VVON een interactieve studiedag op het schitterende nieuwe AFAS Trainingscomplex van AZ te Wijdewormer. Ruim 70 deelnemers namen deel aan een uiterst boeiende en inspirerende studiedag. Het 1e gedeelte van het programma nam Paul Brandenburg (Hoofd Jeugdopleiding AZ) voor zijn rekening. Paul gaf de deelnemers een inkijkje in de jeugdopleiding van AZ. Op een rustige en duidelijke manier gaf Paul aan volgens welke principes AZ de jeugd opleidt/begeleidt en het beste uit zichzelf laat halen. In AZ’ s voetbalvisie is de verantwoordelijkheid van de spelers in hun eigen opleiding/ontwikkeling zeer groot, zij zijn min of meer ‘regisseur van hun eigen ontwikkeling’. Aansluitend gaf Koen Stam een demonstratietraining waarbij de opleidingsprincipes weer duidelijk terug kwamen. Spelers dienen zelf keuzes te maken en de trainer-coach begeleidt/stuurt hen daarbij. Het tijdperk van ‘het voorzeggen/voorkauwen’ door de trainers is hier reeds lang een afgesloten hoofdstuk. Na de training kregen de deelnemers, in groepjes van 10 en onder leiding van een groepshoofd, een zestal vragen voorgelegd over de demonstratietraining. In de groepjes ontstonden levendige discussies en aansluitend gaven de groepshoofden plenair de uitkomsten van hun groepsantwoorden/groepsvragen weer waarop Koen Stam met antwoorden en aanvullende informatie reageerde.

Na een heerlijke pasta maaltijd was ’s middags het woord aan Marijn Beuker (Hoofd Prestatie & Ontwikkeling AZ). In een zeer interessante lezing van ruim een uur gaf Marijn aan hoe men bij AZ talenten tot wasdom laat komen. Bij AZ werkt men met het motivatiegerichte coachmodel waarbij trainers en begeleiders ‘persoonlijke aandacht’ als voornaamste tool zien om spelers zich optimaal te laten ontwikkelen.  Spelers die oprechte aandacht krijgen en zich gehoord voelen ontwikkelen zich veel sneller. De interactieve studiedag werd afgesloten met nog een aantal vragen aan Paul en Marijn.  Om 15.30 uur werd de studiedag afgesloten met het uitdelen van de certificaten en de deelnemers keerden huiswaarts na een uiterst inspirerende, boeiende en zeer leerzame dag, met dank aan de hele AZ organisatie.

Voor de video van de demonstratietraining (incl. voor- en nabespreking) van Koen Stam en de presentatie van Marijn Beuker  ga naar de Kennisbank.  Inloggen als VVON-lid is vereist.