Geplaatst op 1 maart 2016

KNVB bestraft Kozakken Boys en RVVH alsmede hun onbevoegde trainers

De VVON vraagt al geruime tijd aandacht voor de situatie bij zowel Kozakken Boys als ook RVVH waarbij onbevoegde trainers het 1e elftal trainen/coachen. Nadat beide clubs en hun trainers dit seizoen al eerder waren bestraft heeft de tuchtcommissie van de KNVB opnieuw straffen opgelegd. De eerder door de KNVB opgelegde straffen waren kennelijk voor beide clubs geen aanleiding om hun werkwijze m.b.t. het trainen en coachen van het eerste elftal aan te passen aan de bestaande KNVB reglementen.

Kozakken Boys is bestraft met een geldboete van € 1000,00 en de onbevoegde Danny Buijs heeft een functieontzegging opgelegd gekregen van 3 maanden.

RVVH heeft evenals Kozakken Boys ook een geldboete gekregen van € 1000,00 en de onbevoegde Giovanni Franken heeft een geldboete gekregen van € 250 en eenvoorwaardelijke functieontzegging als trainer-coach van 8 wedstrijden met een proeftijd van 1 jaar.

De Trainer-coach speelt een voorname en belangrijke rol in het Nederlands voetbal. Als belangenbehartiger van Trainer-coaches acht de VVON het van het grootste belang dat het vak Trainer-coach wordt beschermd. De VVON is dan ook tevreden met het feit dat de KNVB serieus werk gaat maken van het aanpakken van onbevoegd trainen en/of coachen c.q. het overtreden van Artikel 17 van het Algemeen Reglement KNVB.

Bestuur VVON