Geplaatst op 14 april 2016

KNVB bestraft s.v. Nootdorp voor Stromanconstructie

De tuchtcommissie van district West 2 heeft s.v. Nootdorp, uitkomend in de 1e klasse B van het zaterdagvoetbal, schuldig bevonden aan het laten functioneren van de onbevoegde trainer Dick Boereboom tijdens trainingen en wedstrijden.

Uit diverse observaties tijdens het seizoen 2015/’16 is gebleken dat de assistent-trainer Dick Boereboom, slechts in het bezit van een UEFA B-licentie, de eindverantwoordelijkheid had bij het verzorgen van trainingen en het coachen van wedstrijden. De heer John Karelse, in het bezit van de vereiste UEFA A-licentie, was diegene die zich in deze als ‘stroman’ liet gebruiken.

De tuchtcommissie van de KNVB heeft s.v. Nootdorp veroordeelt tot het betalen van een geldboete van € 300,00 en de kosten van de tuchtzaak. De heer John Karelse dient met onmiddellijke ingang weer de eindverantwoordelijkheid op zich te nemen v.w.b. het verzorgen van trainingen, het coachen van wedstrijden en het te woord staan van de media.