Geplaatst op 15 juli 2019

KNVB verhoogt de bijscholingsverplichting voor trainers

Zoals u al hebt kunnen lezen in ons magazine ‘De TrainerCoach’ (Nr. 2/april 2019) heeft de KNVB ons onlangs laten weten dat trainer-coaches in Nederland zich op korte termijn moeten gaan houden aan de bijscholingsverplichting zoals vastgelegd in de UEFA Coaching Convention. Inmiddels heeft de Bondsvergadering ingestemd met het verhogen van de bijscholingsverplichting conform de UEFA-norm. De UEFA-norm houdt in dat elke 3 jaar minimaal 15 uur bijscholing moet worden gevolgd. Op dit moment is dat elke 5 jaar 12 uur bijscholing (12 licentiepunten).

Ruim 10 jaar geleden hebben wij als VVON een lagere verplichting afgedwongen vanwege het feit dat de controle op en het sanctioneren van onbevoegd trainen en/of coachen niet op orde was bij de KNVB. Helaas moeten we constateren dat dit laatste nog steeds niet op orde is. De KNVB heeft ons echter (opnieuw) toegezegd op korte termijn te komen met een adequaat controle- en sanctiebeleid. Uiteraard zullen wij nauwgezet volgen of de KNVB haar gedane toezeggingen en verplichtingen nu wel nakomt.

Wat betekent e.e.a. nu concreet voor u als trainer-coach? Er is tot 1 januari 2020 een overgangsregeling van kracht. Dit betekent dat licenties die in het jaar 2019 aflopen nog kunnen worden verlengd door 12 Licentiepunten te overleggen. De licentieduur zal echter nog slechts 3 jaar zijn. Een reeds verstrekte trainerslicentie, met een geldigheid van vijf jaar, blijft uiteraard geldig tot de gegeven einddatum.

Kosten licentie. Naast de duur zijn ook de kosten voor het aanvragen of verlengen van een trainerslicentie aangepast. Hoewel door de KNVB in een eerder stadium aan de VVON de toezegging was gedaan de kosten van de licentie te verlagen naar € 30,00, heeft de KNVB dit zonder enig overleg weer verhoogd naar € 45,00. De VVON is nog steeds van mening dat, na het verdwijnen van de trainerslicentiepas, vrijwel geen kosten meer zijn gemoeid met het verstrekken van een (digitale)licentie. Bijzonder jammer te moeten constateren dat, naast de dure KNVB-opleidingen en het meer dan verdubbelen van de bijscholingsverplichting, de KNVB kennelijk ook nog geld moet verdienen aan het verstrekken van een digitale licentie.

Een andere afspraak, die hopelijk wel door de KNVB zal worden gerespecteerd, is het gratis verstrekken van een trainerslicentie aan elke deelnemer die vanaf 1 juli 2019 slaagt voor zijn/haar UEFA C opleiding (Jeugd en senioren). Wanneer de licentie na 3 jaar verloopt dient door de trainer zelf weer een nieuwe licentie te worden aangevraagd, waarvan de kosten dan voor rekening van de trainer zullen zijn.

Bijscholingen VVON. Zoals u van de VVON gewend bent zullen wij uiteraard doorgaan met het aanbieden van bijscholingen waarmee u Licentiepunten kunt verdienen. Voor leden van de VVON zullen wij de prijs van bijscholingen zo laag mogelijk houden en aanbieden tegen kostprijs. Niet-leden betalen uiteraard meer voor het deelnemen aan VVON-bijscholingen.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen van diverse bijscholingen. Wij hopen begin september te komen met een overzicht van geplande bijscholingen welke zullen plaatsvinden in de maanden oktober t/m december.

Hebt u vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wilt u een Licentie aanvragen/verlengen dan kunt u contact opnemen met de KNVB. U kunt dan contact opnemen via: Telefoon: 088-0275050 of E-mail: contact@knvb.nl