Geplaatst op 18 december 2020

Licentieplicht voor trainers opgeschort tot 1 juli 2021

Door de coronacrisis heeft de KNVB verschillende trainersopleidingen voortijdig moeten beëindigen of uitstellen.  Ook was het voor ons als VVON in de afgelopen negen maanden nauwelijks mogelijk bijscholingen te organiseren. Vrijwel de enige optie die nog wel mogelijk was betrof het aanbieden van webinars. Hierdoor konden veel trainers onvoldoende licentiepunten behalen om hun licentie te kunnen verlengen, en kunnen veel trainers nu niet beschikken over de juiste licentie om actief te zijn als trainer-coach tijdens het seizoen 2020/’21.

In april jl. is daarom al besloten de licentieplicht op te schorten tot 1 februari 2021. Enkele weken geleden was het echter voor de VVON duidelijk, dat het ook op korte termijn niet mogelijk zou zijn voldoende bijscholingen te kunnen aanbieden. De VVON heeft daarop de KNVB geadviseerd om de licentieplicht verder op te schorten.

De KNVB is, na overleg met het bestuur van de VVON, gekomen tot de volgende dispensatiecriteria::

  • Voor deelnemers die de opleiding van het voorjaar 2020 niet konden afronden vanwege de coronacrisis geldt dat er voor hen voor het gehele seizoen 2020/’21 dispensatie kan worden aangevraagd om een licentie te krijgen voor het niveau waarvoor ze worden opgeleid.
  • Trainer-coaches die door uitstel van bijscholingsmomenten het benodigd aantal licentiepunten niet hebben gehaald en hierdoor hun licentie niet kunnen verlengen, krijgen tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om de benodigde bijscholingen alsnog te volgen. Hiermee kunnen zij alsnog hun licentie verlengen. Pas vanaf 1 juli 2021 zal de KNVB hier actief op gaan controleren. Uiteraard dient de betreffende trainer-coach ten allen tijde in het bezit te zijn van de juiste licentie waarop hij werkzaam is.