Geplaatst op 18 oktober 2019

In Memoriam – Nico de Frel (1935 – 2019)

Op 15 oktober 2019 is, op 83-jarige leeftijd, uit ons midden weggenomen
 onze zeer gewaardeerde EREVOORZITTER

Nico de Frel


Nico was meer dan 56 jaar lid van de VVON. Hij was ruim 15 jaar (1993 – 2008)
landelijk 
voorzitter van de VVON, en daaraan voorafgaand was hij ook nog
ongeveer 2 jaar ad-interim voorzitter. Nadat Nico in 2008 de voorzittershamer
had overgedragen en gelijktijdig werd benoemd tot Erevoorzitter
en koninklijk werd onderscheiden voor zijn verdiensten,
bleef hij zeer nauw betrokken bij het wel en wee van zijn VVON.

Hij bleef de jaarvergaderingen bezoeken, was regelmatig bij diverse bijscholingen
in alle delen van het land, bezocht KNVB-trainersopleidingen om over de VVON
te vertellen en bleef zijn district Zuid 1 ondersteunen bij diverse activiteiten.

Het behartigen van de belangen van voetbaltrainers, leden van de VVON, was Nico
op zijn lijf geschreven. Iedereen kon met vragen bij hem terecht.
En wanneer hij de vraag niet onmiddellijk zelf kon beantwoorden, zorgde
hij ervoor dat het betreffende lid zo optimaal mogelijk werd bijgestaan door anderen.
Overal waar mogelijk en gewenst heeft hij de VVON vertegenwoordigd,
en eraan bijgedragen dat de VVON is wie zij nu is.
Een gezonde en krachtige vakbond en belangenbehartiger die niet meer weg
te denken is in het huidige voetballandschap, met inmiddels meer dan 4200 leden.

Nico had een goudeerlijk karakter en hield absoluut niet van spelletjes
op het menselijke vlak. Op het moment dat de VVON negatief in beeld kwam,
stapte hij altijd de ring binnen om de confrontatie aan te gaan.
Hij was een vechter, iemand die nooit opgaf.
Voor hem was er slechts één belang, en dat belang was de VVON.

De periode dat zijn vrouw Riet ziek werd en helaas uiteindelijk ook kwam
te overlijden, was een zware en moeilijke periode voor hem.
Maar hij was een knokker, een doorzetter, iemand met karakter en ook
een positief mens. Zelfs in die moeilijke privé-periode is hij de VVON blijven leiden
en wilde hij van geen wijken weten. Hij had een missie en wilde die missie volbrengen,
zonder overigens zijn zieke vrouw tekort te doen.

Zijn missie voor de VVON is nu volbracht.
Hij heeft alles gegeven wat in zijn vermogen lag.
De VVON is Nico zeer dankbaar voor alles wat hij voor de VVON heeft betekent.
Wij zullen Nico zeer gaan missen maar zullen zijn werk voortzetten
op een wijze zoals hij dat vele jaren zelf heeft gedaan.
Dat hij moge rusten in vrede.

Het bestuur van de VVON wenst zijn zoons Lion en John,
zijn dochter Evelyne, klein- en achterkleinkinderen, familie,
vrienden en bekenden heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Nico is op 18 oktober 2019, zijn geboortedag, in besloten familiekring gecremeerd