Geplaatst op 9 april 2020

Nieuwe structuur jeugdvoetbal m.i.v. seizoen 2020/2021 met invoering licentieplicht voor trainers

Op de bondsvergadering van 16 december 2019 is het voorstel aangenomen om vanaf seizoen 2020/2021 het jeugdvoetbal op een andere manier te structureren. De herstructurering houdt in dat er vier nieuwe competities worden opgezet. Dit betekent dat er volgend seizoen wordt afgetrapt in een nieuwe, open Onder 23 (amateurclubs), Onder 21 (BVO’s + amateurclubs met nu jeugd in 2e divisie of hoger), Onder 18 en Onder 16 competitie. Verder wordt er in de topcompetities van bijna alle leeftijdscategorieën gespeeld in een gewijzigde competitiestructuur.

Zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal is het tussen de ‘jeugd’ en het eerste elftal moeilijk voor spelers om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken en om hierbij regelmatig competitieve wedstrijden te spelen. In de fase dat spelers (nog) niet in het eerste elftal spelen, maar ook geen jeugdspelers meer zijn, was er, los van de betaald voetbalclubs die al een team in de voetbalpiramide hebben, tot dusver geen goede volwaardige competitie. Dit beperkte de ontwikkeling van veel jonge spelers terwijl de ambitie juist is om talent te ontwikkelen. Hier kwam de vraag van zowel betaald- als amateurvoetbalclubs aan de KNVB vandaan om een Onder 21 en Onder 23 competitie te realiseren. In deze nieuwe competities zijn er promotie/degradatie mogelijkheden om te voldoen aan een podium van goede competitieve wedstrijden voor deze leeftijdsgroep.

Licentieplicht voor trainers

Door de VVON is al veelvuldig aangedrongen op een licentieplicht voor trainer-coaches die werken met jeugd. Hoewel de VVON van mening is dat elk kind recht heeft op een gekwalificeerde en gelicenseerde trainer-coach zijn wij verheugd dat er nu eindelijk een start wordt gemaakt m.b.t. de hoogst spelende jeugdteams om de licentieplicht in de KNVB-reglementen op te nemen.

Welke trainerslicenties op welk niveau worden verplicht

O19 – divisie 1 en 2 – UEFA B (senioren of jeugd)

O23 – divisie 1 – UEFA B (senioren of jeugd)

O21 (hoofdzakelijk BVO-deelnemers) – alle divisies – UEFA A (senioren of jeugd)

Het seizoen 2020/2021 wordt als overgangsjaar gezien. In dit 1e jaar zal dispensatie worden verleend aan trainers die slechts over de naast lagere licentie beschikken. Vanaf het seizoen 2021/2022 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer.

KIJK HIER voor het bijbehorende informatiedocument