Geplaatst op 25 januari 2022

Onbelaste vrijwilligersvergoeding 2022 blijft € 1.800

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is en blijft per 1 januari 2022 € 1.800. Dit bedrag is dus ten opzichte van het jaar 2021 ongewijzigd gebleven.

Een organisatie, dus ook een voetbalvereniging, kan vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven. Het gaat hierbij om een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Voor 2022 is die onbelaste vrijwilligersvergoeding dus maximaal € 1.800 per jaar en € 180 per maand.

Komt de totale vergoeding niet boven deze bedragen uit, dan is een uurvergoeding in 2022 van maximaal € 5 onbelast. Voor vrijwilligers onder de 21 jaar geldt een maximale onbelaste uurvergoeding van € 2,75. Als een organisatie de vrijwilliger per activiteit betaalt, moet de vergoeding worden omgerekend naar een uurvergoeding en getoetst worden aan genoemde grenzen. Over vrijwilligersvergoedingen tot de genoemde bedragen is een organisatie geen belasting en premies verschuldigd.

Als de vrijwilliger boven dit bedrag uitkomt, dan is het hele bedrag belast. Als je als vrijwilliger een vast bedrag krijgt en een onkostenvergoeding, moet je deze twee bedragen bij elkaar optellen. Het maximum blijft dan van toepassing op het totale bedrag. Let dus goed op, beide maxima zijn van toepassing. Je mag dus nooit meer dan het maximale bedrag per maand ontvangen, ook al blijf je dan nog onder het maximum per jaar.

Wat als je teveel ontvangt?

Als achteraf blijkt dat de vereniging jou teveel heeft betaald als vrijwilliger, wat zijn dan de gevolgen? In dat geval zal de fiscus stellen dat er sprake is van loon. In dat geval is er ook sprake van loonheffing. Die loonheffing gaat plaatsvinden over de hele vergoeding. De vrijstelling die hiervoor staat is dus niet van toepassing.

Arbeidsrechtelijk is hier nu ook een belangrijk punt aan de orde. Als er sprake is van loon volgens de fiscus, dan kan sprake zijn van een arbeidsovereenkomst en kan de werknemer aanspraak maken op bijvoorbeeld vakantiegeld en (bij einde arbeidsovereenkomst) op een transitievergoeding.

Bijstand en vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Ook voor de bijstandsuitkering is hetzelfde bedrag vrijgesteld. De vergoeding wordt dan ook niet gekort op de uitkering. Het maakt niet uit of je het vrijwilligerswerk uitvoert omdat je het zelf hebt gekozen of in samenspraak met de gemeente.

Er is één uitzondering. Als je onder de 27 jaar bent, kan de vrijwilligersvergoeding wel gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Dit is afhankelijk van het soort vergoeding. Een algemene kostenvergoeding wordt gekort op de uitkering. Een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakt onkosten wordt niet gekort op de uitkering.

Vrijwilliger bij verschillende organisaties/verenigingen

Ben je vrijwilliger bij verschillende organisaties? Ontvang je bij die organisaties een vergoeding? Dan moet je die op individueel niveau bij elkaar optellen. Je mag dus nooit meer dan in totaal € 1.800 per jaar aan vrijwilligersvergoeding ontvangen. Dit is natuurlijk niet het geval als het een vergoeding is voor daadwerkelijk gemaakte kosten.