Geplaatst op 15 januari 2015

Overzicht vergoedingen Trainers en Verzorgers

De Landelijke Belangenorganisatie voor Amateurvoetbalverenigingen (LBA = nu BAV na fusie met BZV), heeft onlangs (2011) een enquete gehouden onder haar leden om inzicht te krijgen in de vergoedingen die o.a. aan trainers worden betaald. Aan de enquete hebben ongeveer 700 verenigingen deelgenomen en geeft dus een aardig beeld van de vergoedingen die op diverse niveaus worden betaald.

 

Op 3 oktober 2011 hebben wij 1.732 enquêteformulier uitgezet onder onze lid verenigingen om inzicht te krijgen in de bruto salarissen en vergoedingen van trainers en van masseurs/verzorgers. Wij hebben gekozen voor een anonieme enquête en dat bleek een schot in de roos.

Ruim 700 ingevulde (meer dan 40% respons) enquêteformulieren mochten wij van u retour ontvangen, waarvoor onze oprechte dank, en waardoor de LBA een uniek inzicht heeft gekregen wat per klasse de gemiddelde hoogte is van de bruto salarissen trainers en salarissen of vergoedingen van masseurs/verzorgers.
Wat duidelijk naar voren is gekomen dat er vanaf de topklasse t/m de laagste klassen (zaterdag 5e klasse en zondag 6e klasse) van het amateurvoetbal er duidelijk een neergaande lijn zit.
Bij de Top- en Hoofdklassen, zowel zaterdag als zondag is het gemiddelde bruto salarissen/vergoedingen gelijk, waarbij in de Topklasse € 25.000 bruto salaris voor een trainer de onderkant is. Voor een “deeltijd” baan een vrij vorstelijke vergoeding is onze indruk.
In het gemiddelde bruto salaris in de 1e klasse zaterdag en zondag zit een duidelijk verschil, echter bij de masseurs/verzorgers is dat gelijk.
De bruto salarissen en vergoedingen in de 2e klasse zaterdag en zondag zitten op het zelfde niveau. Vanaf de 3e klasse zaterdag en zondag valt het op de het salarisniveau en vergoedingen bij de zaterdag op een veel lager niveau zitten. Bij de 4e en 5e klasse zaterdag geven veel verenigingen aan geen masseur/verzorger te hebben. Bij de zondagverenigingen zien wij dat veel bij de 6e klasse.
Een aantal opvallende zaken die wij tegenkwamen was dat een hoofdklasse vereniging een trainer had tegen alleen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500. Verder een 5e klasse zondagvereniging die een trainer in dienst had voor € 20.000 bruto, wat in onze ogen een absurd hoog bedrag is. Ook kwamen wij een 4e klasse club tegen waarbij hun voorzitter ook onbezoldigd trainer was. Ook bij een aantal 5e klasse zaterdag en zondag en 6e klasse zondag verenigingen die aangaven eigenlijk geen salaris en/of vergoedingen voor trainers te kunnen betalen.

In onderstaand overzicht de resultaten van het onderzoek.

Deze cijfers komen voort uit de Landelijke Enquete van Oktober 2011. Alle bedragen zijn bruto,incl.reis en verblijfkosten,excl.premies.

 

KLASSE
ZATERDAG,TRAINERS
ZONDAG,TRAINERS
minimum               maximum
minimum                maximum
TOPKLASSE
€ 25.000               € ?????
€ 25.000                 € ?????
HOOFDKLASSE
€ 15.000               € 20.000
€ 10.000                 € 25.000
1e KLASSE
€   7.500               € 15.000
€   7.500                 € 25.000
2e KLASSE
€   4.500               € 15.000
€   4.500                 € 20.000
3e KLASSE
€   1.500               € 12.500
€   1.500                 € 15.000
4e KLASSE
€   0                     €   7.500
€   1.500                 € 15.000
5e KLASSE
€   0                     €   7.500
€   1.500                 € 12.500
6e KLASSE
€   n.v.t
€   0                       € 10.000
KLASSE
ZATERDAG,MASSEURS/ VERZORGERS.
ZONDAG,MASSEURS/ VERZORGERS.
TOPKLASSE
€ 1.500                  € 7.500
€ 1.500                    € 7.500
HOOFDKLASSE
€ 1.500                  € 4.500
€ 1.500                    € 7.500
1e KLASSE
€ 1.500                  € 4.500
€ 1.500                    € 4.500
2e KLASSE
€ 1.500                  € 4.500
€ 1.500                    € 4.500
3e KLASSE
€ 0                        € 4.500
€ 0                          € 4.500
4e KLASSE
€ 0                        € 4.500
€ 0                          € 4.500
5e KLASSE
€ 0                        € 1.500
€ 0                          € 4.500
6e KLASSE
€ n.v.t.
€ 0                          € 1.500

 

Bron: LBA