Geplaatst op 1 juli 2012

Regels Speler/Trainer verduidelijkt

Vanaf de 3e klasse en hoger is het niet toegestaan dat een Trainer-coach van een elftal tevens als speler deelneemt aan bindende wedstrijden van datzelfde elftal. De combinatie speler/trainer is ook niet toegestaan in de 4e klasse in die districten waar nog sprake is van een 6e klasse. Op dit moment is er nog een 6e klasse in de Districten Oost/zondag en West1/zondag.

Deze regel was al opgenomen in de reglementen van de KNVB, maar is nu duidelijker omschreven.

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen die in de algemene vergadering amateurvoetbal van 2 juni jl. zijn aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2012.