Geplaatst op 20 mei 2018

ALV VVON: Ruud de Groot Lid van Verdienste en voorzitter Arnold Westen herbenoemd

Op zaterdag 19 mei 2018 vond in Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VVON plaats. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het jaar 2017  in alle opzichten een goed jaar is geweest voor de VVON. Het ledenaantal is net zoals in de afgelopen jaren licht blijven stijgen (huidige stand: 4107 leden) en ook de penningmeester kon melding maken van positief financieel resultaat. Er was dan ook, zoals al vele jaren het geval is, geen reden om de contributie aan te passen.

Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Ruud de Groot als Coördinator van district WesII. Voorzitter Arnold Westen noemde Ruud ‘het gezicht van het VVON-district WestII’ en bedankte hem voor zijn inzet gedurende de afgelopen periode van bijna 10 jaar. Ruud was betrokken bij de organisatie van diverse bijscholingen en daarnaast werden er, mede vanwege zijn bemiddelende rol, vele arbeidsconflicten tussen VVON-leden en verenigingen opgelost. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet werd Ruud de Groot door de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de VVON. Uit handen van voorzitter Arnold Westen ontving Ruud bloemen, een oorkonde en een bijbehorend beeldje.

Arnold Westen, sinds 31 mei 2008 voorzitter van de VVON, werd tijdens dezelfde ALV herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Verder was het erg fijn dat ook de Ereleden Joop Philippo (voormalig secretaris) en Wim Hoeben (voorzitter in de jaren ’90) aanwezig waren.