Geplaatst op 3 oktober 2017

Dit seizoen geen promotie/degradatie tussen 2e Divisie en Jupiler League

Vertegenwoordigers van het amateurvoetbal en betaald voetbal hebben overeenstemming bereikt over het te volgen traject naar vernieuwing van de voetbalpiramide. Tijdens de buitengewone bondsvergadering van de KNVB op maandag 2 oktober hebben partijen afspraken gemaakt hoe zij in maart 2018 samen tot deze vernieuwing willen komen.

Deze kwestie kwam op de agenda nadat er afgelopen zomer alsnog onvoldoende draagvlak bleek voor enkele piramideafspraken, zoals de (extra) belofteninstroom, de verplichte promotie en de licentie-eisen. De KNVB-directies van amateur- en betaald voetbal hebben samen met hun achterban besloten hiervoor terug naar de tekentafel te gaan. Tevens was reeds besloten om in het huidige en aankomende seizoen geen extra beloftenteams te laten instromen.

Wensen en scenario’s

Eerste stap in het traject naar een vernieuwde voetbalpiramide is de aanstelling van twee verkenners die bij het amateur- en betaald voetbal de wensen in kaart gaan brengen. Op basis van hun bevindingen worden samen met alle betrokkenen nieuwe scenario’s ontwikkeld en afgestemd. Uiteindelijk moet dit leiden tot voorstellen waarover de bondsvergadering – bestaande uit amateur en betaald voetbal vertegenwoordigers – besluiten kan nemen. Dit traject moet eind maart 2018 zijn afgerond.

“Het is goed dat er nu een duidelijk traject ligt waarin iedereen zich kan vinden”, aldus KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag. “We moeten er samen uitkomen en daarom samen terug naar de tekentafel. Daar zullen we ons gemeenschappelijke doel moeten herbevestigen en samen moeten kijken hoe en waarmee we dat gaan realiseren. Dat vraagt van iedereen een open en coöperatieve opstelling. Geen loopgravendiscussie, maar een open dialoog. Geen vooringenomen stellingen, maar zonder randvoorwaarden het gesprek aangaan. Goed te zien dat alle partijen hier ook voor open staan.’’

Komende seizoenen

Verder zijn er tijdens de Bondsvergadering afspraken gemaakt over hoe nu om te gaan met de seizoenen 2017/’18 en 2018/’19. In 2017/’18 zal de licentie-eis minimumaantal contractspelers in de Tweede en Derde divisie worden versoepeld en er geen promotie/degradatie plaatsvinden tussen Tweede en Eerste divisie.

Verder zal in het seizoen 2018/’19 een maximumaantal beloftenteams gelden in de Tweede divisie, Derde divisie en de Hoofdklasse. Hoe hiermee in het seizoen daarna moet worden omgegaan, is afhankelijk van de uitkomst van bovengenoemd proces.

Voetbalpiramide

Het voorstel om tot een geoptimaliseerde voetbalpiramide te komen, werd in december 2014 genomen als sluitstuk van uitvoerige besluitvorming. De reden daarvoor was te komen tot één voetbalpiramide, waarin elke club en iedere speler op zijn of haar eigen niveau uitkomt en waarbinnen talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen, waardoor op termijn de kwaliteit van het Nederlandse voetbal verbetert. De voetbalpiramide is ook ontwikkeld om sportieve dromen alle kans te geven. In een echte piramide is het voor iedere voetballer en iedere club mogelijk om vanaf welk niveau dan ook het hoogste podium te bereiken.