Geplaatst op 10 mei 2020

De Trainer-coach, vrijwilligerswerk en de fiscus

Doet u vrijwilligerswerk, of bent u van plan dit te gaan doen, als Trainer-coach? Dan is het handig om te weten wat de geldende regels zijn en hoe de belastingdienst dit ziet. Hieronder zetten wij een aantal zaken voor u op een rijtje.

Voor de fiscus zijn vrijwilligers mensen die werk doen voor een organisatie zonder winstoogmerk Doorgaans zijn dit stichtingen of verenigingen, dus ook voetbalverenigingen. Soms krijgen vrijwilligers hiervoor een of andere vorm van financiële vergoeding die in een aantal gevallen belastingvrij kan blijven. Voor u als Trainer-coach die wellicht een vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden de fiscale mogelijkheden op een rij.

Vergoeding
Vrijwilligerswerk is in principe onbetaald, anders zou het gewoon ‘werk’ heten. De organisatie (lees: de voetbalvereniging) betaalt dus geen loon. Soms is er wel sprake van een kleine (onkosten)vergoeding. Die is onbelast, zolang ze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden.
Ontvangt u voor uw vrijwilligerswerk een vergoeding, dan zijn er drie mogelijkheden:

(1) U ontvangt zonder specificatie een vrijwilligersvergoeding van € 170 of minder per maand én niet meer dan € 1.700 op jaarbasis. Is sprake van een vergoeding op uurbasis, dan mag die niet hoger zijn dan € 5,00 per uur (€ 2,75 voor vrijwilligers tot en met 21 jaar). Het maakt daarbij niet uit of u een uitkering heeft. De vergoeding is onbelast, zolang het bedrag het maximum per maand en per jaar niet overschrijdt en ze te beschouwen is als forfaitaire kostenvergoeding of als kleine vergoeding voor de inzet.

(2) U ontvangt een vergoeding voor kosten. Deze kosten moeten daadwerkelijk door u en in redelijkheid zijn gemaakt. De vergoeding is onbelast. Voor het gebruik van uw auto mogen de werkelijke kosten worden vergoed (voor de berekening ervan vindt u een handige tool op www.anwb.nl, zoekterm ‘autokosten’).

(3) De vergoeding is hoger dan onder 1, zonder onkostenspecificatie. De hele vergoeding wordt nu gezien als inkomen, waarover in principe belasting wordt geheven. Als daarbij ook sprake is van (fictieve) dienstbetrekking, worden tevens sociale premies en loonbelasting ingehouden.

Voorbeeld 1
U doet vrijwilligerswerk, maar houdt niet bij hoeveel tijd u aan het vrijwilligerswerk besteedt en u wordt niet geacht een urenadministratie bij te houden. De maximale vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per uur geldt alleen als u als vrijwilliger per uur wordt uitbetaald. U mag in totaal maximaal € 170 per maand ontvangen en niet méér dan € 1.700 op jaarbasis.

Voorbeeld 2
U krijgt een ongespecificeerde vergoeding (1) plus een vergoeding voor gemaakte kosten (2). In dat geval worden de vergoedingen bij elkaar opgeteld en gelden de maxima van 1. Krijgt u méér? Dan moet u alle vergoedingen aangeven als inkomsten uit overige werkzaamheden. De kosten die u in verband met het vrijwilligerswerk heeft gemaakt, zijn wel integraal aftrekbaar.

Voorbeeld 3
U doet vrijwilligerswerk voor 2 of meer verenigingen. Per vereniging krijgt u minder dan de belastingvrije vergoeding, bij elkaar krijgt u méér dan het maximum. De vergoedingen zijn allemaal belast als resultaat uit overige werkzaamheden en alle kosten die u maakte zijn aftrekbaar.

Meer voorbeelden op www.belastingdienst.nl (zoeken op ‘vrijwilligerswerk’).

WERK EN UITKERING

Heeft u een uitkering en wilt u als vrijwilliger aan de slag? Vaak kan dat zonder dat u gekort wordt op uw uitkering, maar stem dit altijd van tevoren af met de uitkeringsinstantie. Bent u behalve vrijwilliger ook nog werknemer bij een andere organisatie? Check dan uw arbeidsovereenkomst voordat u vrijwilligerswerk gaat doen. Soms staat daarin dat u toestemming moet vragen aan uw werkgever.


Bent u lid van de VVON en heeft u vragen over vrijwilligerswerk of een andere vraag?

KLIK HIER en stuur ons uw vraag.