Geplaatst op 2 januari 2023

TRAINERSLICENTIES SEIZOEN 2023/’24

De KNVB heeft de trainerslicentie-eisen voor het seizoen 2023/’24 gepubliceerd. Het is belangrijk dat trainers op elk niveau over de juiste geldige licentie beschikken. Daarmee wordt de juiste begeleiding op elk niveau gewaarborgd aldus de KNVB. De VVON hecht eraan te vermelden dat deze nieuwe eisen niet vooraf zijn besproken met, c.q. voor advies zijn aangeboden aan, de VVON, terwijl dit volgens de bestaande afspraken wel het geval had moeten zijn.

Jeugddivisies vanaf O13

In het verleden werd voor de juiste trainerslicentie gekeken of een club een amateurvereniging of een betaald voetbalorganisatie was. Sinds de herstructurering van de jeugdcompetities kijken we naar het niveau van de competitie. Voor deelnemende amateurvoetbalverenigingen aan deze competities is het mogelijk om dispensatie aan te vragen. Als voorwaarde geldt dat de betreffende trainer/coach over een één niveau lagere licentie beschikt. Deze mogelijkheid geldt alleen voor de leeftijden vanaf onder 21 en lager.

Vanaf het seizoen 2024/’25 wordt het aantal divisies waarin trainerslicenties verplicht worden uitgebreid. Meer informatie daarover is te vinden in het schema hieronder.

KIJK HIER voor het schema met de geldende licenties in het seizoen 2023/’24 en daarna.