Geplaatst op 10 april 2020

UPDATE – Uitstel bijscholingsverplichting tot 1 februari 2021 en ook KNVB laat zich uit over doorbetalen salaris trainers

Vanwege de door het RIVM en de overheid genomen maatregelen is het vanaf medio maart 2020 tot tenminste 1 juni 2020 niet mogelijk om bij te scholen als Trainer-coach. Hierdoor heeft de VVON inmiddels zeven geplande bijscholingen (inclusief het 18e Nederlands Trainerscongres) moeten uitstellen Ook achten wij de kans niet bijzonder groot dat bijscholen vanaf 1 juni 2020 wel mogelijk zal zijn. Dit betekent dat trainers niet de mogelijkheid hebben om voldoende licentiepunten te behalen om tijdig de aflopende licentie te kunnen verlengen of een licentie kunnen aanvragen. In overleg met de KNVB is onderstaande oplossing tot stand gekomen, waarbij we er vanuit zijn gegaan dat er vanaf 1 september 2020  weer voldoende kan worden bijgeschoold.

Hieronder de tekst (update 16 april 2020) zoals deze door de KNVB is opgesteld, voor zowel trainers die over onvoldoende licentiepunten beschikken als voor trainers van wie de opleiding is stilgelegd.

Dispensatie voor verlenging trainerslicenties

Trainer-coaches die door het uitstel van bijscholingsmomenten door de coronacrisis hun licentie niet kunnen verlengen omdat ze het benodigd aantal punten niet hebben gehaald, krijgen tot 1 februari 2021 de mogelijkheid de benodigde bijscholingen te volgen om hun licentie te verlengen.

Vanaf 1 februari 2021 moet elke trainer voldoen aan de benodigde licentiepunten. Uiteraard dient de betreffende coach in het bezit te zijn van het juiste diploma waarop de trainer-coach werkzaam is.

Dispensatie voor trainer-coaches vanwege het stilzetten van de trainer-coach opleidingen door het Coronavirus.

Het coronavirus heeft vele gevolgen in de maatschappij en ook in het voetbal. Onlangs heeft de KNVB besloten de amateurcompetities definitief te beëindigen en de opleidingen/bijscholingen stil te zetten. Het stilzetten van opleidingen en bijscholingen heeft gevolgen voor het behalen van diploma’s en het verlengen van licenties.

Dispensatieregeling seizoen 2020 – 2021

De KNVB heeft in overleg met het CBV en de VVON besloten één seizoen dispensatie te verlenen aan deelnemers die momenteel een KNVB trainer-coach opleiding volgen en die vanwege het Coronavirus is stilgelegd.

De deelnemer is met deze dispensatie gerechtigd om gedurende het seizoen 2020-2021 als trainer-coach werkzaam te zijn op het niveau waarvoor hij (nog) opgeleid wordt.

1 juni 2021 eindigt de dispensatie wat automatisch betekent dat de deelnemer vanaf dat moment in het bezit moet zijn van het diploma en de bijbehorende trainerslicentie die vereist is om te trainen-coachen op het betreffende niveau.

Aanvraag dispensatie

De club waar de deelnemer werkzaam is, kan een verzoek indienen bij de KNVB voor de start van het nieuwe seizoen om de benodigde dispensatie voor de deelnemer aan te vragen zodat hij of zij werkzaamheden mag verrichten op het niveau waarvoor hij of zij (nog) opgeleid wordt.

De KNVB  beoordeelt de aanvraag en reageert met een schriftelijke verklaring naar de club die de dispensatie heeft aangevraagd.

Voor dispensatie-aanvragen en/of overige vragen kunt u contact opnemen met contact@knvb.nl

##########################################################################################


Reactie KNVB inzake betalen salarissen trainers

Inmiddels heeft de KNVB zich ook publiekelijk uitgelaten over het doorbetalen van de salarissen van trainers. Zoals wij ook steeds hebben aangegeven is de voetbal(werkgever), en dus ook de voetbalvereniging, wettelijk en contractueel verplicht de salarissen van trainers die in loondienst zijn door te betalen. Hieronder twee reacties vanuit de KNVB.

,,We snappen dat dit financieel zware tijden zijn voor verenigingen, dit is ook de reden dat er samen met Oranjespelers, ING en KNVB en financieel steunpakket is opgezet”, zegt persvoorlichter Bram Groot van de KNVB. ,,Maar we doen ook een beroep op de clubs in hun rol als werkgever om solidariteit naar deze professionals te tonen.”

Bron: De Gelderlander

‘Veel verenigingen in de sportsector vragen zich op het moment af of zij de salarissen moeten doorbetalen in deze periode, waarin alles stilligt. Juridisch gezien moet de werkgever de lonen door blijven betalen van bijvoorbeeld trainers in loondienst’.

Bron: Nieuwsbrief KNVB

Mocht u als Trainer-coach problemen ondervinden op dit gebied, neem dan contact met ons op, zodat wij u kunnen adviseren hoe te handelen.