Geplaatst op 16 september 2020

UPDATE – Verenigingen dienen alsnog dispensatie aan te vragen voor een trainer-coach met verlopen licentie

Zoals bekend krijgen Trainer/coaches die door uitstel van bijscholingsmomenten het benodigd aantal licentiepunten niet hebben gehaald en hierdoor hun licentie niet kunnen verlengen, tot 1 februari 2021 de mogelijkheid om de benodigde bijscholingen alsnog te volgen. Hiermee kunnen zij alsnog hun licentie verlengen. Uiteraard dient de betreffende trainer-coach wel in het bezit te zijn van de juiste licentie (dit mag tot 1 februari 2021 dus ook een verlopen licentie zijn) waarop hij werkzaam is.

Helaas hebben in het eerste speelweekend een aantal verenigingen een onterechte melding gekregen ten aanzien van de trainerslicentie van hun trainer-coach die stond vermeld op het Digitaal Wedstrijdformulier. Dit was echter niet zoals vooraf besproken met de KNVB. Onlangs zijn we echter door de KNVB op de hoogte gesteld van het feit dat het systeem toch met een melding komt richting betrokken clubs en dat die melding niet kan worden uitgeschakeld. Om de meldingen te stoppen dienen de betrokken clubs alsnog dispensatie aan te vragen voor hun trainer. Clubs kunnen hiervoor contact zoeken met KNVB Contact.

Bel of mail KNVB Contact voor aanvullende vragen aan de KNVB.
Telefoon: 088 – 0275050 E-mail: contact@knvb.nl